trò chơi block mẫu 2

15 156 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:37

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Thí sinh: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Quy tắc chơi trò chơi Dots: Người chơi máy tính thay phiên tô đậm đoạn thẳng nối hai điểm màu đen cạnh lưới ô vuông Mỗi lần tô đoạn Ai tô kín ô vuông tính điểm tô thêm lần Ô vuông em tô kín đánh dấu O, ô vuông máy tính tô kín đánh dấu X Thứ năm ngày 16 tháng 10 năm 2008 Tin học Bước 1: Khởi động trò chơi Dots Bước 2: Quy định cho em chơi trước máy tính chơi trước Bước 3: Chơi với lưới ô có nhiều điểm đen Game chọn Board Size chọn kích thước điểm đen Bước 4: Vào Skill chọn mức chơi Bước 5: Thoát trò chơi Quy định người chơi chơi trước Vào Game chọn You Start Quy định máy tính chơi chơi trước Vào Game chọn Copurter Stats Kích thước lớn có nhiều điểm đen Để chơi với lưới ô có nhiều điểm đen vào mục Skill chọn Board Size Các mức từ dễ đến khó Để tăng mức độ khó: 1- Vào mục Skill - Chọn năm mức từ dễ đến khó: Nút close Thoát trò chơi Dots nháy chuột lên nút close vào Game chọn Exit Bước 1: Khởi động trò chơi Dots Bước 2: Quy định cho em chơi trước máy tính chơi trước Bước 3: Chơi với lưới ô có nhiều điểm đen vào Game chọn Board Size Bước 4: Vào Skill chọn mức chơi Bước 5: Thoát trò chơi Trong câu câu đúng? Câu sai? - Để chơi lượt ấn phím F2 Đúng - Quy định cho người chơi chơi trước Vào Game chọn Coputer Start Sai - Vào Skill chọn Board Size để chơi với nhiều điểm đen Đúng [...]...Bước 2: Quy định cho em chơi trước hoặc máy tính chơi trước Bước 3: Chơi với lưới ô có nhiều điểm đen vào Game chọn Board Size Bước 4: Vào Skill chọn các mức chơi Bước 5: Thoát trò chơi Trong các câu dưới đây câu nào đúng? Câu nào sai? 1 - Để chơi lượt mới ấn phím F2 Đúng 2 - Quy định cho người chơi chơi trước Vào Game chọn Coputer Start Sai 3 - Vào Skill chọn Board Size để chơi với nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi block mẫu 2 , trò chơi block mẫu 2 , trò chơi block mẫu 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay