trình bày văn bản đơn giản tiết 2

14 162 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Kiểm tra cũ Câu 1: Tổ hợp phím tạo chữ đậm: A Ctrl + B B Ctrl + C C Ctrl + I D Ctrl + U Câu 2: Tổ hợp phím văn giữa: A Ctrl + L B Ctrl + E C Ctrl + R D Ctrl + J Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 42: Trình bày văn đơn giản Để trình bày văn đơn giản Các bước thực hiện: - Bước 1: Chọn phần văn cần thay đổi kiểu trình bày - Bước 2: Chọn kiểu dóng hàng - Bước 3: Chọn lại kiểu chữ, cỡ chữ theo ý muốn theo yêu cầu Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 42: Trình bày văn đơn giản Ví dụ 1: Gõ vào máy tính hai câu thơ: Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Trình bày câu thơ theo mẫu sau: Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 42: Trình bày văn đơn giản Trình bày lại câu thơ cách thực bước sau: Chọn phần văn cần trình bày, hình xuất hiện: Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Chọn kiểu dóng hàng giữa, nhấn tổ hợp phím Ctrl+E (hoặc em kích chuột vào biểu tượng (Center) định dạng) Chọn Font chữ VnAristote, cỡ chữ 18 * Kết xuất hình: Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ 1 Chọn câu thơ Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ Ch Chọn kiểu dóng hàng Tháp Mười đẹp Bông Sen Việt Nam đẹp có tên Bác Hồ 3 Chọn Font chữ Vn Aristote Chọn cỡ chữ 18 Kết hình Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 42: Trình bày văn đơn giản Ví dụ 2: Trình bày đơn xin học: Cách trình bày: Thứ năm ngày 31 tháng năm 2008 Tin học: Tiết 42: Trình bày văn đơn giản Luyện tập: Trình bày đoạn thơ theo mẫu sau: Nhóm 1: Nhóm 2: Xin trân trọng cảm ơn ! [...]...Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 20 08 Tin học: Tiết 42: Trình bày một văn bản đơn giản Ví dụ 2: Trình bày đơn xin học: Cách trình bày: Thứ năm ngày 31 tháng 1 năm 20 08 Tin học: Tiết 42: Trình bày một văn bản đơn giản 3 Luyện tập: Trình bày đoạn thơ theo mẫu sau: Nhóm 1: Nhóm 2: Xin trân trọng cảm ơn !
- Xem thêm -

Xem thêm: trình bày văn bản đơn giản tiết 2 , trình bày văn bản đơn giản tiết 2 , trình bày văn bản đơn giản tiết 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay