toán lớp 5 luyện tập chung

8 186 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Kiểm Kiểmtra trabài cũ cũ 10 000m2 = = 30 000.m2 70 000 = m2 Toán Luyện tập chung Bài 1: Viết phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : a, 32 35 18 ; 35 ; 18 35 ; 28 ; 35 31 35 31 ; 35 ; 28 35 32 35 b ; 12 ; ; ; ; ; 12 Bài 2: Tính a + + = + + = b 12 12 12 12 28 14 11 7 11 - = - = 32 32 32 16 32 22 11 = 12 32 c ì ì = 3ì ì = 5ì ì 2ì 15 3 : ì = d 16 5ì 3ì 8ì 15 15 = ì ì = ì 8ì 3ì 16 Bài 3: Giải: = 50 000 m2 Diện tích hồ nớc là: 50 000 ì = 15 000 ( m ) 10 Đáp số: 15 000 m2 Bài 4: Giải: ? Tuổi Bố 30T Tuổi ? Theo sơ đồ hiệu số phần là: - = ( phần) Tuổi là: 30 : =10 (Tuổi) Tuổi bố là: 10 x = 40 (Tuổi) Đáp số: Bố : 40 tuổi Con : 10 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: toán lớp 5 luyện tập chung , toán lớp 5 luyện tập chung , toán lớp 5 luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay