toán 5 tiết 134 thời gian

8 151 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Kiểm tra cũ Nêu công thức tính vận tốc? V=s:t Thứ ngày tháng Toán năm 2007 Tiết 134: thời gian Bài toán 1: Dựa vào công thức tính V=s:t Để tính đợc thời gian (t) ta làm nào? t=s:v Vận dụng công thức t = s : v em tính thờimuốn gian tính ô tô thời ?gian ta làm nào? Vậy Bàitagiải: Muốn tính thời gian lấy quãng đờng chia cho vận tốc Thời gian ô tô là: 170 t :=42,5 s :=v4 (giờ) Đáp số: Bài toán 2: Muốn tính thời gian ca nô ta làm ? Bài giải: Thời gian ca nô là: 42 : 36 = (giờ) = 30 phút Đáp số: 30 phút Bài 1:Viết số thích hợp vào ô trống: S (km) 35 10,35 108,5 81 V (km/giờ 14 4,6 62 36 T (giờ) 2,5 2,25 1,75 2,25 Bài 2: a/ Dãy 1: s = 23,1km V 13,2km/giờ = t = ?ng Thời gian ời là: 23,1 : 13,2 = 1,75 (giờ) Đáp số: 1,75 b/ Dãy 2: s = 2,5 km V = 10km/giờ t = ? Thời gian ngời là: 2,5 : 10 = 0,25 (giờ) Đáp số: 0,25 Muốn tính thời gian ta làm nào? Nêu lại công thức tính ? t=S:V
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 134 thời gian , toán 5 tiết 134 thời gian , toán 5 tiết 134 thời gian

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay