toán 5 tiết 128 luyện tập

7 149 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Kiểm tra cũ Nêu cách nhân số đo thời gian ? Nêu cách chia số đo thời gian ? Thứ ngày tháng Toán năm 2007 Tiết 128: luyện tập Bài 1: Tính: a/ 3giờ14phút x = 9giờ42phút b/ 36phút12giây : = 12phút4giây c/ 7phút26giây x = 14phút52giây d/ 14giờ28phút : = 2giờ4phút Bài 2: Tính: a/ (3giờ40phút + 2giờ25phút) x = 65 phút x = 15 195 phút = 18 15 phút b/ 3giờ40phút + 2giờ25phút x = 40 phút + 75 phút = 115 phút = 10 55 phút Nêu lại qui tắc thực phép tính biểu thức a? Nêu lại qui tắc thực phép tính biểu thức b ? Bài 3:C1: Để tínhBài đợcgiải: thời gian ngời cần sử dụng ta có cách? Lần cần số thời gian là: phút x = 7giờ 56phút Lần cần số thời gian là: phút x = 64 phút Cả lần cần số thời gian là: 7giờ56phút + 8giờ 64phút = 15giờ120phút 15giờ120phút = 17giờ Đáp số: 17giờ C2: Bài giải Cả lần làm đợc số sản phẩm là: + = 15 (sản phẩm) Cả lần cần số thời gian là: phút x 15 = 15 120 phút 15 120 phút = 17 Đáp số: 17giờ Khi nhân chia số đo thời gian ta cần ý điều gì? Thực đơn vị theo đơn vị
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 128 luyện tập , toán 5 tiết 128 luyện tập , toán 5 tiết 128 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay