toán 5 tiết 39 luyện tập chung

8 182 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

Phòng Giáo dục Đào tạo Việt Trì TrườngưTiểuưhọcưThọưSơn Toánư5 GV: Tạ Thị Kim Thu Kiểm tra cũ Viết số sau theo thứ tự từ bé đến lớn 5,7ư;ưưưư6,02ư;ưưưư4,23ư;ưưư4,32 4,23;ưưư4,32;ưưưưư5,7ư;ưưưư6,02ưưưư Thứ năm ngày 30 tháng 10 năm 2008 Toán Luyện tập chung Bài :Đọc số thập phân sau đây: a, 7,5; b, 36,2; 28,416; 201,05 ; 0,187 9,001; 84,302 ; 0,010 Bài : Viết số thập phân có : a, Năm đơn vị, bảy phần mời; 5,7 b, Ba mơi hai đơn vị, tám phần mời, năm phần trăm; 32,85 c, Không đơn vị, phần trăm; 0,01 d, Không đơn vị, ba trăm linh bốn phần nghìn; 0,304 Bài : Viết số theo thứ tự từ bé đến lớn : 42,538; 41,835; 42,358; 41,538 41,538; 41,835; 42,358; 42,538 Bài 4: Tính cách thuận tiện nhất: a) 36 ì 45 ì ì ì = 6ì5 6ì5 b) 56 ì 46 9ì8 = = 54 ì8ì 9ì = 9ì8 49 Tìm chữ số x,biết: 56,2 x < 56,245 67,78 x > 67,785
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 39 luyện tập chung , toán 5 tiết 39 luyện tập chung , toán 5 tiết 39 luyện tập chung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay