toán 5 tiết 25 luyện tập chung

19 165 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:36

giáo án điện tử Tiết 23: Luyện tập I Đặt vấn đề: Một yêu cầu đổi Tiểu học cá thể hoá việc học tập học sinh trình lên lớp Để thực yêu cầu này, giáo viên cần phải khai thác tập sẵn có sách giáo khoa, mở rộng, nâng cao thành tập mang tính khái quát Bài tập 1: LĐ Hoà Bình : 300 kg giấy vụn LĐ Hoàng Diệu : 700kg giấy vụn Cứ giấy vụn sn xut c : 50000 Hai trng sản xuất : ? Giải Bài tập 1: - Đổi: 300kg = 1300kg 700kg = 2700kg - Số giấy vụn hai trường thu gom là: 1300 + 2700 = 4000 (kg) - Đổi: 4000kg = - gấp số lần là: : = (lần) - giấy vụn sản xuất được: 50000 x = 100000 (cuốn vở) ỏp s: 100000 Bài tập 2: Chim sâu nặng: 60g Đà điểu nặng :120kg Hỏi đà điểu nặng gấp lần chim sâu? Giải Bài tập 2: - Đổi 120kg = 120000g - Đà điểu nặng gấp chim sâu số lần là: 120000 : 60 = 2000 (lần) Đáp số: 2000 lần Bài tập 3: Tính diện tích mảnh đất có kích thước theo hình vẽ đây: (Thảo luận theo nhóm 4, đại diện nhóm lên trình bày) B 14m A 6m C 7m N D E M Giải Bài tập 3: - Cách 1: tính diện tích hình chữ nhật BCDA, tính diện tích hình vuông CEMN, tính tổng diện tích hình chữ nhật BCDA CEMN - Cách 2: Tính diện tích hình chữ nhật BELA, lấy diện tích hình chữ nhật BELA trừ diện tích hình vuông CBMN B 14m A 6m C 7m N D E M B 14m A 6m C 7m N D E M L Bài tập 4: Hãy vẽ hình chữ nhật có diện tích với hình chữ nhật ABCD có kích thước khác với kích thước hình chữ nhật ABCD A 4cm B 3cm D C Giải Bài tập 4: 12cm 1cm 6cm 2cm Ii Bài toán khai thác: Tìm hình có chu vi bé nhất, diện tích lớn số hình chữ nhật có diện tích, chu vi không đổi IIi Phương pháp thực hiện: Thực theo nhóm đôi máy vi tính Học sinh sử dụng phần mềm Toán học động Geometer s Sketchpad cách click rê chuột vào nút Kéo để tạo hình chữ nhật có chu vi khác từ hình chữ nhật có diện tích không đổi (36cm2) Một em rê chuột, em ghi lại số liệu ngư ợc lại Mỗi nhóm cử em lên trình bày kêt Cách làm tương tự cho việc tìm hình có diện tích lớn số hình chữ nhật có chu vi không đổi Bài1: Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 36 cm2 Hãy kích rê chuột vào nút "Kéo" để tạo hình chữ nhật diện tích 36 cm2 có kích thước số tự nhiên khác Iv Kết phiếu 1: a (cm) b(cm) S(cm2) p(cm) 36 36 74 18 36 40 12 36 30 36 26 6 36 24 36 26 Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD có chu vi 24 cm Hãy kích rê chuột vào nút kéo để tạo hình chữ nhật có chu vi 24 cm có diện tích khác v Kết phiếu 2: a (cm) b(cm) P(cm) S(cm2) 11 24 11 10 24 20 24 27 24 32 24 35 6 24 36 vi Kết luận tổng quát: Trong tất hình chữ nhật có diện tích hình vuông hình có chu vi bé Trong tất hình chữ nhật có chu vi hình vuông hình có diện tích lớn vii Những ứng dụng: Trong tập mua sắm vật liệu cho chi phí thấp Phát triển sang toán tam giác: Trong tất hình tam giác có diện tích 18cm2 tam giác có tổng số đo đáy chiều cao lớn ? bé ? xin chân thành cảm ơn quý thầy cô kính chúc quý thầy cô may mắn sống [...]... 10 2 24 20 9 3 24 27 8 4 24 32 7 5 24 35 6 6 24 36 vi Kết luận tổng quát: 1 Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng diện tích thì hình vuông là hình có chu vi bé nhất 2 Trong tất cả các hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông là hình có diện tích lớn nhất vii Những ứng dụng: 1 Trong các bài tập về mua sắm vật liệu sao cho chi phí thấp nhất 2 Phát triển sang bài toán tam giác: Trong tất cả các hình...Ii Bài toán khai thác: Tìm hình có chu vi bé nhất, diện tích lớn nhất trong số các hình chữ nhật có diện tích, chu vi không đổi IIi Phương pháp thực hiện: 1 Thực hiện theo nhóm đôi trên máy vi tính 2 Học sinh sử dụng phần mềm Toán học động Geometer s Sketchpad bằng cách click và rê chuột vào nút Kéo để tạo ra những
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 5 tiết 25 luyện tập chung , toán 5 tiết 25 luyện tập chung , toán 5 tiết 25 luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay