Đề thi môn tài sản quyền sở hữu quyền thừa kế

3 290 2
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:32

ĐỀ THI CUỐI KỲ Môn: TÀI SẢN – QUYỀN SỞ HỮU VÀ QUYỀN THỪA KẾ Câu 1: (4 điểm) Anh (chị) trả lời sai giải thích ngắn gọn nhận định sau: a Hoa lợi, lợi tức thuộc quyền sở hữu chủ sở hữu tài sản b Mọi hành vi gây thiệt hại đến tài sản xâm phạm quyền sở hữu phải bồi thường c Mọi di chúc hợp pháp có hiệu lực pháp luật người lập di chúc chết d Người chiếm hữu tài sản bất hợp pháp người khác phải trả lại tài sản chủ sở hữu kiện đòi lại tài sản Câu 2: (2 điểm) Anh A mượn xe máy B đem cầm cố cho C để vay 10 triệu Thấy giấy tờ xe tên A nên C có hỏi A nói mua B chưa sang tên có đưa cho C xem giấy mua bán xe Do tin lời A nên C nhận cầm cố cho A vay tiền Về nhà A nói dối B bị xe hứa thu xếp bồi thường sau Ngày 1/2/2015, vô tình B phát xe tiệm cầm đồ C nên đòi lại C không trả Hỏi B khởi kiện C đòi lại xe máy không? Vì sao? Câu 3: (4 điểm) A có kết hôn với B có C, D, E Anh C có vợ chị H có M N Năm 2000 ông A sống chung vợ chồng với cô T có G (sinh 2001) K (sinh 2003) Năm 2011 T chết không để lại di chúc Năm 2012, A lập di chúc để lại toàn tài sản cho C, D E Năm 2014, A C chết tai nạn giao thông Trước chết C lập di chúc để lại tài sản cho vợ Hãy phân chia di sản trường hợp trên? Biết rằng:  Tài sản chung A B 800 triệu đồng  Tài sản chung A T 200 triệu đồng  Tài sản chung C H 360 triệu đồng Cha mẹ ông A chết trức ông A TRẢ LỜI: Câu 2: B Nguyên đơn C Bị đơn ( người thực tế chiếm hữu tài sản) A có quyền chiếm hữu xe máy hợp đồng cho mượn B A, A quyền chuyển giao tài sản  C người chiếm hữu pháp luật ( Điều 183 BLDS 2005) Xe máy động sản phải đăng ký quyền sở hữu nên C buộc phải biết xe máy A  C chiếm hữu pháp luật không tình (Điều 189 BLDS 2005) Vậy: B quyền kiện C đòi lại xe máy (Điều 256) Câu 3:  2011: T chết không để lại di chúc => phân chia theo pháp luật: Di sản T là: 100 triệu Hàng thừa kế thứ T gồm: G, K (không có A quan hệ hôn nhân A T không hợp pháp) G K hưởng: G = K = = 50 triệu 2014: A chết: Di sản A là: = 450 triệu A lập di chúc => phân chia theo di chúc: A để lại toàn tài sản cho C, D E không nói rõ nên chia đều:  C=D=E= = 150 triệu Nhưng C A chết vụ tai nạn nên phần 150 triệu cho C hiệu lực => phần 150 triệu phải chia theo pháp luật Khi đó: Áp dụng Điều 677, M N hưởng suất thừa kế 150 triệu  M N = D = E = = 50 triệu Giả sử di sản chia theo pháp luật: Hàng thừa kế thứ gồm: B, D, E, G, K, M N (thừa kế vị) Một suất thừa kế bằng: = 75 triệu 2/3 suất thừa kế bằng: 2/3 * 75 = 50 triệu Người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc gồm: G, K, B G, K, B hưởng: G = K = B = 50 triệu  Khi M N, D, E phải trích 150 triệu để G, K, B hưởng người 50 triệu  2014: C chết: Di sản C = 180 triệu C lập di chúc nên phân chia theo di chúc: H = M = N = = 60 triệu Giả sử phân chia di sản theo pháp luật: Hàng thừa kế thứ C: B, H, M, N Một suất thừa kế bằng: = 45 triệu 2/3 suất thừa kế bằng: 2/3 * 45 = 30 triệu Người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc B  B = 30 triệu Khi đó: H, M, N phải trích 30 triệu để B hưởng 30 triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi môn tài sản quyền sở hữu quyền thừa kế, Đề thi môn tài sản quyền sở hữu quyền thừa kế, Đề thi môn tài sản quyền sở hữu quyền thừa kế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay