Bài tập nhận định môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

7 2,459 31
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:23

1.Người chưa thành niên kết hôn Người xác định lại giới tính quan nhà nước có thẩm quyền giải việc cải hộ tịch theo qui định pháp luật có quyền kết hôn 1/ - 1.1: Đúng: K1Đ9; Mục điểm a NQ02 & Đ3NĐ70 - 1.2: Đúng, Đ36BLDS quyền xác định lại giới tính cá nhân; Đ13 NĐ 88/20008/NĐ CP ngày 05/08/2008 CP trách nhiệm UBND cấp huyện việc giải đăng ký hộ tịch cho người xác định lại giới tính; Đ36BLDS: người đủ điều kiện kết hôn theo LHN&GĐ có quyền tự kết hôn 2.Trong trường hợp, nam nữ tiến hành đăng ký kết hôn phải nộp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Người qua nhiều nơi cư trú khác cần xác nhận tình trạng hôn nhân nơi cư trú tình trạng hôn nhân trước họ tự cam đoan chịu trách nhiệm 2/ - 2.1: Sai, Đ18 NĐ158/2005 & Điểm a, mục 2, phần TT 01/2008 hướng dẫn thực NĐ158: hai bên cư trú xã, phường, thị trấn công tác đơn vị lực lượng vũ trang ND cần khai vào Tờ khai ĐKKH.; - 2.2: Đúng Mục d, K2, phần II TT 01/2008: quyền tự cam đoan tình trạng hôn nhân người qua nhiều nơi cư trú Tài sản chung vợ chồng mà pháp luật qui định phải đăng ký quyền sở hữu giấy chứng nhận quyền sở hữu ghi tên vợ chồng người có tên giấy chứng nhận đương nhiên chủ sở hữu tài sản Khi vợ chồng thực giao dịch phục vụ cho nhu cầu thiết yếu gia đình mà đồng ý bên người thực giao dịch phải toán tài sản riêng 3/ - 3.1: Sai, K2Đ27: TS Chung VC mà luật định phải đăng ký QSH chứng nhận QSH phải ghi tên hai Điểm b mục NQ 02: TS mà VC có thời kỳ hôn nhân theo qui định phải đăng ký QSH chứng nhận QSH ghi tên bên TS chung không tranh chấp Nếu tranh chấp: người có tên CN phải chứng minh Không chứng minh được: TS chung; - 3.2: Sai, Đ25: giao dịch DS hợp pháp phục vụ cho nhu cầu thiết yếu gia đình bên thực mà đồng ý bên TS chung vợ chồng chi dùng để tóan Xác nhận cha, mẹ, theo thủ tục hành tiến hành việc nhận cha, mẹ, hoàn toàn tự nguyện, không tranh chấp bên nhận, bên nhận sống vào thời điểm đăng ký Cha, mẹ người đại diện theo pháp luật cho chưa thành niên thành niên NLHVDS 4/ - 4.1: Sai, Đ32NĐ158: Con thành niên người giám hộ có quyền nhận cha, mẹ chết việc nhận tranh chấp; - 4.2: Sai, Đ39: Khi có người khác làm giám hộ có người khác đại diện theo pháp luật cha mẹ không đại diện cho Ly hôn chấm dứt hôn nhân Tòa án công nhận hai vợ chồng yêu cầu Người chấp hành án phạt tù quyền yêu cầu giải ly hôn 5/ - 5.1: Sai, K8Đ8 & K1Đ85 KN ly hôn: chấm dứt HN theo yêu cầu vợ chồng hai; - 5.2: Sai, quyền yêu cầu xin ly hôn quyền công dân, kể người chấp hành án phạt tù PL hạn chế quyền theo K2Đ85 Tòa án giải công nhận thuận tình ly hôn qua thủ tục hoà giải Khi ly hôn, vấn đề cấp dưỡng vợ, chồng đặt bên túng thiếu, có yêu cầu với mức cấp dưỡng hai bên thỏa thuận 6/ - 6.1: Đúng, K2 Đ28 BLTTDS: TTLH việc dân Bản chất việc DS xác nhận kiện plý nên hòa giải không đặt ra; - 6.2: Sai, Đ60: cấp dưỡng VC ly hôn loại nghĩa vụ có điều kiện, đặt có đủ điều kiện Mức cấp dưỡng phụ thuộc vào khả bên thực nghĩa vụ cấp dưỡng, vợ chồng thỏa II thuận BÀI TẬP ( điểm ) Ông A, bà H kết hôn năm 2002 có chung M ( sinh tháng 08 2005 ) “Tâm đầu ý hợp” vài năm vợ chồng phát sinh mâu thuẫn ông A sinh tật cờ bạc, rượu chè Tháng 12 2005, ông A bỏ nhà không lời giải thích, mặc bà H bươn chãi nuôi Tháng 12 2006, ông A lại quay với ý muốn đoàn tụ để nuôi dạy chung bà H xin ly hôn Trong trình giải vụ án, tài sản chung hai bên khai thống gồm xe Wave, xưởng dệt, nhà chung vợ chồng cư ngụ … với tổng trị giá 900 triệu đồng Ngoài ra, ông A khai vợ chồng họ nợ bà D, người ngụ địa phương khác 256 triệu đồng ( giấy nhận tiền ông ký tên lập tháng 03/2006 ) Theo ông A số tiền ông vay để làm ăn hầu kiếm tiền phụ giúp bà H nuôi không may việc làm ăn bị thất bại Bà H không thừa nhận khoản nợ ông A vay bà Trên sở tranh chấp với việc nhận định khoản nợ 256 triệu ông A vay năm 2006 nợ chung lập thời kỳ hôn nhân, án sơ thẩm số 06/HNST ngày 16.05.2007 TAND quận Q định: i) Về hôn nhân: Bà H ly hôn với ông A; ii) Về chung: Giao cháu M, sinh năm 2004 cho bà H trực tiếp nuôi dưỡng, giáo dục Ông A có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi 400.000/tháng; iii) Về tài sản: Chia đôi giá trị khối tài sản chung có đồng thời buộc ông A bà H phải liên đới trả cho bà D 256 triệu đồng ( người trả số nợ - tính gốc lẫn lãi ) Theo anh ( chị ), phán sơ thẩm Tòa án quận Q hợp lý không ? Tại sao? A B vợ chồng hợp pháp, trước kết hôn A có nhà, sau kết hôn hai vợ chồng công ăn việc làm ổn định nên dùng tầng nhà cho thuê tháng la triệu đồng để có thêm thu nhập Sau năm A bán nhà mà không cho B biết.B biết chuyện yêu cầu án xác định hợp đồng mua bán bị vô hiệu.Hỏi án giải ? Căn nhà A tạo lập trước hôn nhân sau kết hôn thỏa thuận nhập vào tài sản chung vợ chồng nên tài sản riêng A Theo quy định Khoản Điều 33 Luật HN GĐ quy định "Trong trường hợp tài sản riêng vợ chồng đưa vào sử dụng chung mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng nguồn sống gia đình việc định đoạt tài sản riêng phải thỏa thuận vợ chồng" Ta thấy theo đề AB công việc ổn định công ăn việc làm Việc cho thuê nhà nhằm có thêm thu nhập cho gia đình nguồn sống vợi chồng AB nên trường hợp A bán nhà không cần cho B biết phù hợp với quy định pháp luật Do tòa án tuyên bố yêu cầu B không chấp nhậm để xác định hợp đồng mua bán vô hiệu Bài tập :AB vợ chồng có X, đồng ý để X làm nuôi bà K, X lên 10 tuổi bà K lại rơi vào tình trạng khó khăn đặc biệt kinh tế nên AB muốn chấm dứt quan hệ nuôi nuôi X bà K X bà K không đồng ý.Hỏi AB có quyền yêu cầu chấm dứt việc nuôi nuôi hay không ?trong thời gian bà K ko có đủ điều kiện nuôi dưỡng X AB có nghĩa vụ cấp dưỡng cho X hay không ?nếu X gây thiệt hại AB có nghĩa vụ bồi thường cho X không ? - Căn điều 76 Luật HN GĐ -> A B quyền yêu cầu - AB nghĩa vụ phải cấp dưỡng, bồi thường thiệt hại X gây luật không quy định cha mẹ phải cấp dưỡng or bồi thường trường hợp Theo luật nuôi nuôi có hiệu lực 01/01/2011 cha mẹ nghĩa vụ trừ trường hợp AB K có thỏa thuận khác Tuy nhiên, AB có quyền đề nghị bà K cho chu chập cho khỏi phải đói khổ Nếu bà K không chấp nhận mà để X phải chụi đói, khổ AB có quyền yêu cầu tòa án chấp dứt việc nuôi nuôi bà K theo điều 77 Luật HN GĐ tội hành hạ người khác theo quy định luật hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nhận định môn Luật Hôn Nhân Gia Đình, Bài tập nhận định môn Luật Hôn Nhân Gia Đình, Bài tập nhận định môn Luật Hôn Nhân Gia Đình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay