mở rộng vốn từ thiên nhiên

28 201 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:16

Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: 1) Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ 2) Chọn hai từ dới đặt câu để phân biệt nghĩa từ ấy: a) Đi - Nghĩa 1: tự di chuyển bàn chân - Nghĩa 2: mang (xỏ) vào chân tay để che, giữ b) Đứng - Nghĩa 1: t thân thẳng, chân đặt mặt - Nghĩa : ngừng chuyển động Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 1: Dòng dới giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất ngời tạo b Tất không ngời tạo c Tất thứ tồn xung quanh ngời Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: lốc nớc Vòi rồng Vũnh Haù Long -Thỏc (ch dũng nc chy vt qua mt vỏch ỏ cao nm chn ngang dũng sụng ) Thác Gia Long-Đăk lăc Thác Easô- Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Cùng suy nghĩ? a) thác.ghềnh b) gió.bão c) Nớcđá d) Khoai đấtmạ đất Những vật không ngời tạo nên * Thiờn nhiờn:Tng th nhng gỡ tn ti xung quanh ngi m khụng phi ngi to nờn a) Lờn thỏc xung ghnh: Gp nhiu gian nan ,vt v cuc sng b) Gúp giú thnh bóo:Tớch t lõu nhiu cỏi nh s thnh cỏi ln,thnh sc mnh ln.on kt to nờn sc mnh c) Qua sụng phi lu ũ: Mun c vic phi nh ngi cú kh nng gii quyt d) Khoai t l,m t quen: Khoai trng ni t mi,t l thỡ tt;m trng ni t quen thỡ tt.Khoai, m l nhng s vt cú trrong thiờn nhiờn (khụng phi nhõn to) Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả chiều rộng b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều cao d) Tả chiều sâu M: bao la M: tít M: cao vút M: hun hút Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian: a) Tả chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát, rộng lớn, thênh thang b) Tả chiều dài: tít tắp, xa tít, xa lắc xa lơ, dài dằng dặc, dài thờn thợt c) Tả chiều cao: cao vút, vút cao ngất, cao vời vợi, cao chót vót d) Tả chiều sâu: hun hút, hút thăm thẳm, sâu hoắm * Hãy đặt câu với từ vừa tìm đợc Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 4:Tìm từ ngữ miêu tả sóng nớc Đặt câu với từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả tiếng sóng b) Tả sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ,ngày tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng nớc: a) Tả tiếng sóng: ì ầm ; ầm ầm, rì rào, ì oạp b) Tả sóng nhẹ : Lăn tăn, dập dềnh, lững lờ, trờn lên, bò lên, c) Tả đợt sóng mạnh : Cuồn cuộn, trào dâng, điên cuồng, dội * Hãy đặt câu với từ vừa tìm đợc Cảnh biển động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô Nối từ ngữ vật bên trái với từ ngữ tả vật bên phải: Chiều cao Vời vợi Thăm thẳm Chiều sâu Dằng dặc Mênh mông Chiều dài Chiều rộng Bao la Chót vót Hun hút Thờn thợt Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn - Thiên nhiên gì?là tất Thiên nhiên không ngời tạo Thứ ba ngày 23 tháng năm 2010 Luyện từ câu M rng t : Thiờn nhiờn Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm từ ngữ vật tợng thiên nhiên câu thành ngữ, tục ngữ sau: 1- Qua sông phải luỵ đò 2- Nhiều nắng, vắng ma 3-Êch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nớc 4- Quạ tắm , sáo tắm ma Về nhà ghi nhớ từ ngữ miêu tả không gian, sông nớc; câu thành ngữ, tục ngữ nói thiên nhiên Chuẩn bị sau: Luyện tập từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo dự tiết Luyện từ câu lớp 5A [...]... trong các từ vừa tìm đợc Cảnh biển khi động đất Bãi biển Thiên Cầm Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô Nối từ ngữ chỉ sự vật ở bên trái với từ ngữ tả sự vật đó ở bên phải: Chiều cao Vời vợi Thăm thẳm Chiều sâu Dằng dặc Mênh mông Chiều dài Chiều rộng Bao la Chót vót Hun hút Thờn thợt Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn - Thiên nhiên là gì?là tất cả những gì Thiên nhiên. .. Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Mở rộng thành ngữ , tục ngữ Tìm các từ ngữ chỉ những sự vật hiện tợng thiên nhiên trong các câu thành ngữ, tục ngữ sau: 1- Qua sông phải luỵ đò 2- Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì ma 3-Êch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nớc 4- Quạ tắm thì ráo , sáo tắm thì ma Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nớc; các câu thành ngữ, tục ngữ nói về thiên nhiên. .. Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 3:Tìm những từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả chiều rộng b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều cao d) Tả chiều sâu M: bao la M: tít tắp M: cao vút M: hun hút Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 3: Những từ ngữ miêu tả không gian: a) Tả chiều rộng: bao la, mênh mông, bát ngát, rộng. .. Hãy đặt câu với một trong các từ vừa tìm đợc Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 4:Tìm những từ ngữ miêu tả sóng nớc Đặt câu với một trong các từ ngữ vừa tìm đợc a) Tả tiếng sóng b) Tả làn sóng nhẹ c) Tả đợt sóng mạnh M: ì ầm M: lăn tăn M: cuồn cuộn Thứ ba ,ngày tháng năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 4: Những từ ngữ miêu tả sóng nớc: a) Tả... Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Bài 2:Tìm trong các thành ngữ, tục ngữ sau những từ chỉ các sự vật hiện tợng trong thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c)Nớc chảy đá mòn d)Khoai đất lạ, mạ đất quen -Thỏc (ch dũng nc chy vt qua mt vỏch ỏ cao... thì ráo , sáo tắm thì ma Về nhà ghi nhớ các từ ngữ miêu tả không gian, sông nớc; các câu thành ngữ, tục ngữ nói về thiên nhiên Chuẩn bị bài sau: Luyện tập về từ nhiều nghĩa Xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo đã về dự tiết Luyện từ và câu lớp 5A ... Cao Bằng Thác Cam Ly- Đà Lạt Thác Y- a- ly - KonTum Ghềnh Đá Đĩa Phú Yên - Ghnh (ch lũng sụng b thu nh v nụng cú ỏ lm chm nm chn ngang lm dũng nc dn li v chy xit Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2010 Luyện từ và câu M rng vn t : Thiờn nhiờn Cùng suy nghĩ? a) thác.ghềnh b) gió.bão c) Nớcđá d) Khoai đấtmạ đất Những sự vật này không do con ngời tạo nên * Thiờn nhiờn:Tng th nhng gỡ tn ti xung quanh con ngi
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ thiên nhiên , mở rộng vốn từ thiên nhiên , mở rộng vốn từ thiên nhiên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay