mở rộng vốn từ cộng đồng ôn tập câu ai làm gì

14 215 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:16

Các thầy giáo em học sinh! TRƯỜNG TIỂU HỌC N SƠN BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ LỚP MƠN: TIẾNG VIỆT LT&C(tuần8): Tìm hình ảnh so sánh câu thơ đây: a) Trẻ em búp cành Biết ăn ngủ, biết học hành ngoan b) Ngơi nhà trẻ nhỏ Lớn lên với trời xanh Tìm hình ảnh so sánh câu thơ đây: c) Cây pơ-mu đầu dốc Im người lính canh Ngựa tuần tra biên giới Dừng đỉnh đèo hí vang d) Bà chín Càng thêm tuổi tác,càng tươi lòng vàng Luyện từ câu Bài1: Sắp xếp số từ có tiếng cộng tiếng đồng nghóa chúng Cộng đồng a Cùng làm chung việc Cộng tác Đồng đội b.Những người sống tập thể khu vực, gắn bó với c Người nòi giống Đồng bào d Người đội ngũ Đồng tâm e.Người quê Đồng hương f Cùng lòng Bài2: Mỗi thành ngữ, tục ngữ nói thái độ ứng xử cộng đồng Em tán thành thái độ khơng tán thành thái độ nào? a Chung lưng đấu cật b Cháy nhà hàng xóm bình chân vại c Ăn bát nước đầy Bài3: Tìm phận câu: - Trả lời câu hỏi ”Ai (cái gì, gì)? “ - Trảlời câu hỏi”Làm gì? “ a) Đàn sếu sải cánh cao Con gì? Làm gì? b) Sau dạo chơi, đám trẻ Ai ? Làm gì? c) Các em tới chỗ ơng cụ, lễ phép hỏi Ai ? Làm gì? Bài4:Đặt câu hỏi cho phận câu in đậm: a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân Ai bỡ ngỡ đứng nép bên người thân? b) Ơng ngoại dẫn tơi mua vở, chọn bút Ơng ngoại làm gì? c) Mẹ tơi âu yếm nắm tay tơi dẫn đường làng Mẹ bạn (tơi) làm gì? LỚP 3C AI GIỎI HƠN ? Cháy nhà hàng xóm bình chân vại Ăn bát nước đầy Chung lưng đấu cật Chúc em học giỏi!
- Xem thêm -

Xem thêm: mở rộng vốn từ cộng đồng ôn tập câu ai làm gì , mở rộng vốn từ cộng đồng ôn tập câu ai làm gì , mở rộng vốn từ cộng đồng ôn tập câu ai làm gì , Bài2: Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử trong cộng đồng. Em tán thành thái độ nào và không tán thành thái độ nào?

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay