chú đất nung

27 227 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:15

Phòng giáo dục thành phố việt trì Trường tiểu học Kim Đức Giáo viên Hoàng Thị Ngư Hải Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Kiểm tra cũ: Đọc đoạn đoạn hai bài: Chú Đất Nung Cu Chắt có đồ chơi gì? Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Luyện đọc: Bài gồm đoạn: Đoạn 1: Hai người bột tìm công chúa Đoạn 2: Gặp công chúa chạy trốn Đoạn 3: Chiếc thuyền se bột lại Đoạn 4: Phần lại Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Đọc đúng: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên cạy nắp lọ chạy trốn nước xoáy cộc tuếch Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Luyện đọc: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên (Chú ý đọc câu hỏi câu cảm sau) - Kẻ bắt nàng tới đây? - Lầu son nàng đâu? - Chuột ăn rồi! - Ôi, anh cứu ư? Sao trông anh khác thế? Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Phần giải: Buồn tênh: Buồn có cảm giác thiếu vắng Hoảng hốt: Đột ngột tự chủ bị đe dọa bất ngờ Nhũn: Quá mềm, gần bị nhão Se: Không thấm nhiều nước, khô Cộc tuếch: Ngắn gọn, không đưa đẩy, màu mè Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Luyn c Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu hỏi 1: Kể lại tai nạn hai người bột Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên 1- Tai nạn hai người bột Câu hỏi 1: Kể lại tai nạn hai người bột Hai người bột sống lọ thủy tinh buồn chán Lão chuột già cạy nắp tha nàng công chúa vào cống, chàng kị sĩ phi ngựa tìm nàng bị chuột lừa vào cống Hai người gặp chạy trốn Chẳng may họ bị lật thuyền, hai bị ngâm nước, nhũn chân tay Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Đọc đoạn: Lúc , Đất Nung dọc bờ ngòi hết Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu hỏi 2: Đất Nung làm thấy hai người bột gặp nạn? Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 2: Đất Nung làm thấy hai người bột gặp nạn? (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Khi thấy hai người bột gặp nạn liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 3: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Theo em, câu nói cộc tuếch Đất Nung có ý nghĩa gì? Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 3: Theo em, câu nói cộc tuếch Đất Nung có ý nghĩa gì? (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu nói Đất Nung có ý khuyên người dù sống sung sướng cần phải rèn luyện để trở thành người có ích Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên 2- Kể chuyện Đất Nung cứu bạn Câu hỏi 2: Đất Nung làm thấy hai người bột gặp nạn? Khi thấy hai người bột gặp nạn liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng Câu hỏi 3: Theo em, câu nói cộc tuếch Đất Nung có ý nghĩa gì? Câu nói Đất Nung có ý khuyên người dù sống sung sướng cần phải rèn luyện để trở thành người có ích Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 4: Đặt thêm tên khác cho chuyện (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Tìm hiểu bài: Câu hỏi 4: Đặt thêm tên khác cho chuyện Tốt gỗ tốt nước sơn Lửa thử vàng gian nan thử sức Đất Nung dũng cảm Hãy rèn luyện để trở thành người có ích Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Nội dung: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Muốn trở thành người có ích phải biết rèn luyện, không sợ gian khổ, khó khăn Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Đọc diễn cảm: Đọc theo vai: - Người dẫn chuyện - Chàng kị sĩ - Nàng công chúa - Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Đọc diễn cảm: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Hai người bột tỉnh dần, nhận bạn cũ lạ quá, kêu lên: - Ôi, anh cứu ư? Sao trông anh khác thế? - Có đâu, tớ nung lửa Bây tớ phơi nắng, phơi mưa hàng đời người Nàng công chúa phục quá, thào với chàng kị sĩ: - Thế mà chìm xuống nước vữa Đất Nung đánh câu cộc tuếch: - Vì đằng lọ thủy tinh mà Thứ năm ngày tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Củng cố, dặn dò (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu chuyện muốn nói với người điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà học khuyến khích học sinh kể lại câu chuyện cho ngư ời thân nghe Kính chúc thầy giáo, cô giáo mạnh Dạykhoẻ tốt Học ! tốt Chúc em học sinh chăm ngoan học giỏi [...]... 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Đọc đoạn: Lúc ấy , Đất Nung đang đi dọc bờ ngòi hết bài Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu hỏi 2: Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn? Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 2: Đất Nung đã làm gì khi thấy hai... bột gặp nạn chú liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 3: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì? Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 3: Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì? (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu nói của Đất Nung có ý khuyên... Chú Đất Nung Hướng dẫn đọc cả bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Toàn bài đọc với giọng: Đọc chậm rãI ở câu đầu - Lời chàng kị sĩ và nàng công chúa lo lắng căng thẳng khi gặp nạn, ngạc nhiên khâm phục khi gặp lại Đất Nung -Lời Đất Nung thẳng thắn, chân thành (Chú ý: Nhấn giọng ở các từ ngữ) sợ quá; lạ quá; khác thế; phục quá; vữa ra; cộc tuếch; thủy tinh Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung. .. người có ích Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên 2- Kể chuyện Đất Nung cứu bạn Câu hỏi 2: Đất Nung đã làm gì khi thấy hai người bột gặp nạn? Khi thấy hai người bột gặp nạn chú liền nhảy xuống, vớt họ lên bờ phơi nắng Câu hỏi 3: Theo em, câu nói cộc tuếch của Đất Nung có ý nghĩa gì? Câu nói của Đất Nung có ý khuyên con người dù sống trong sung sướng... năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Đọc diễn cảm: Đọc theo vai: - Người dẫn chuyện - Chàng kị sĩ - Nàng công chúa - Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Đọc diễn cảm: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Hai người bột tỉnh dần, nhận ra bạn cũ thì lạ quá, kêu lên: - Ôi, chính anh đã cứu chúng tôi đấy ư? Sao trông anh khác thế? - Có gì đâu, tại tớ nung trong lửa Bây... Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: Câu hỏi 4: Đặt thêm tên khác cho chuyện (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Tìm hiểu bài: Câu hỏi 4: Đặt thêm tên khác cho chuyện Tốt gỗ hơn tốt nước sơn Lửa thử vàng gian nan thử sức Đất Nung dũng cảm Hãy rèn luyện để trở thành người có ích Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Nội... tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu hỏi 1: Kể lại tai nạn của hai người bột Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Tìm hiểu bài: (Tiếp theo) Nguyễn Kiên 1- Tai nạn của hai người bột Câu hỏi 1: Kể lại tai nạn của hai người bột Hai người bột sống trong lọ thủy tinh rất buồn chán Lão chuột già cạy nắp tha nàng công chúa vào cống, chàng kị sĩ... gì đâu, tại tớ nung trong lửa Bây giờ tớ có thể phơi nắng, phơi mưa hàng đời người Nàng công chúa phục quá, thì thào với chàng kị sĩ: - Thế mà chúng mình mới chìm xuống nước đã vữa ra Đất Nung đánh một câu cộc tuếch: - Vì các đằng ấy ở trong lọ thủy tinh mà Thứ năm ngày 3 tháng 12 năm 2009 Tập đọc Chú Đất Nung Củng cố, dặn dò (Tiếp theo) Nguyễn Kiên Câu chuyện muốn nói với mọi người điều gì? - Nhận... Nguyễn Kiên Câu chuyện muốn nói với mọi người điều gì? - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh về nhà học bài và khuyến khích học sinh kể lại câu chuyện cho ngư ời thân nghe Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh Dạykhoẻ tốt Học ! tốt Chúc các em học sinh chăm ngoan học giỏi
- Xem thêm -

Xem thêm: chú đất nung , chú đất nung , chú đất nung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay