tiết 21 đại từ

14 83 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:14

Môn Tiếng Việt Lớp Phân môn: Luyện từ câu Đại từ Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Con mèo nhà em đẹp Chú khoác áo màu tro, mợt nh nhung Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Đại từ Các từ in đậm dới đợc dùng làm gì? a) Hùng nói: Theo tớ, quý lúa gạo Các cậu có thấy không ăn mà sống đợc không? Quý Nam cho có lí b) Chích sà xuống vờn cải Nó tìm bắt sâu bọ Các từ: tớ, cậu, đợc dùng để làm thay cho từ loại câu? Các từ: tớ, cậu, đợc dùng để xng hô thay cho danh từ (cụm danh từ) câu để tránh lặp từ Các từ tớ, cậu, đợc gọi đại từ Cách dùng từ in đậm dới có giống cách dùng từ nêu tập 1? a) Tôi thích thơ Em gái b) Lúa gạo hay vàng quý Thời gian Nhng quý ngời lao động Các từ: vậy, gọi đại từ Đại từ gì? Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Luyện tập Bài 1: Các từ ngữ in đậm đoạn thơ sau đợc dùng để ai? Những từ ngữ đợc viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? Mình với Bác đờng xuôi Tha giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Ngời Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tơi lạ thờng! Nhớ Ngời sáng tinh sơng Ung dung yên ngựa đờng suối reo Nhớ chân Ngời bớc lên đèo Ngời rừng núi trông theo bóng Ngời Tố Hữu Các từ ngữ in đậm đoạn thơ đợc dùng để ai? Thảo luận nhóm đôi: - Các từ in đậm đoạn thơ đợc dùng để Bác Hồ Những từ đợc viết hoa nhằm biểu lộ điều gì? - Những từ đợc viết hoa nhằm biểu lộ thái độ tôn kính Bác Bài Tìm đại từ đợc dùng ca dao sau: - Cái cò, vạc, nông, Sao mày giẫm lúa nhà ông, cò? - Không không, đứng bờ, Mẹ diệc đổ ngờ cho Chẳng tin, ông đến mà coi, Mẹ nhà ngồi Các em làm tập cá nhân tập trang 61 Hãy nêu đại từ đợc dùng ca dao? Những đại từ đợc dùng ca dao là: mày, ông, tôi, tôi, ông, Bài Dùng đại từ chỗ thích hợp để thay cho danh từ bị lặp lại nhiều lần mẩu chuyện sau: Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm đợc nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên chuột ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng chuột phình to Đến sáng, chuột tìm đờng trở ổ, nhng bụng to quá, chuột không lách qua khe hở đợc Theo LéP TÔN XTÔI Hoạt động nhóm ( nhóm em) Nội dung thảo luận nhóm: - Tìm danh từ lặp lại nhiều lần câu chuyện - Tìm đại từ thích hợp để thay cho danh từ Con Chuột tham lam Chuột ta gặm vách nhà Một khe hở Chuột chui qua khe tìm đợc nhiều thức ăn Là chuột tham lam nên ăn nhiều quá, nhiều đến mức bụng phình to Đến sáng, chuột tìm đờng trở ổ, nhng bụng to quá, không lách qua khe hở đợc Theo LéP TÔN XTÔI Thứ năm ngày tháng 11 năm 2007 Luyện từ câu Đại từ Ghi nhớ: Đại từ từ dùng để xng hô hay để thay danh từ, động từ, tính từ ( cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) câu cho khỏi lặp lại từ ngữ Xin chân thành cảm ơn thầy cô đến dự với lớp! Kính chúc thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành công công tác Bài thơ tố hữu Mình với Bác đờng xuôi Tha giùm Việt Bắc không nguôi nhớ Ngời Nhớ Ông Cụ mắt sáng ngời áo nâu túi vải, đẹp tơi lạ thờng! Nhớ Ngời sáng tinh sơng Ung dung yên ngựa đờng suối reo Nhớ chân Ngời bớc lên đèo Ngời rừng núi trông theo bóng Ngời Tố Hữu [...]... về ổ, nhng bụng to quá, nó không sao lách qua khe hở đợc Theo LéP TÔN XTÔI Thứ năm ngày 8 tháng 11 năm 2007 Luyện từ và câu Đại từ Ghi nhớ: Đại từ là từ dùng để xng hô hay để thay thế danh từ, động từ, tính từ ( hoặc cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ ) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy Xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã đến dự giờ với lớp! Kính chúc các thầy cô: Mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành
- Xem thêm -

Xem thêm: tiết 21 đại từ , tiết 21 đại từ , tiết 21 đại từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay