thư gửi học sinh nhân ngày khai trường

7 84 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:14

Thứ hai ngày tháng năm 2008 Tập đọc: Thưưgửiưcácưhọcưsinh Ngày khai trờng tháng năm 1945 có đặc biệt so với ngày khai trờng khác? Đây ngày khai trờng n ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày khai trờng nớc Việt Nam độc lập sau 80 năm bị thực dân Pháp đô hộ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: tên n ớc ta từ năm 1945 đến năm 1976 Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ toàn dân ? Xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại, cho theo kịp nớc hoàn cầu Hoàn cầu: giới Học sinh có trách nhiệm nh công kiến thiết đất nớc ? Học sinh phải siêng học tập, ngoan ngoãn, nghe thầy, yêu bạn để lớn lên xây dựng đất nớc, làm cho dân tộc Việt Nam bớc tới đài vinh quang, sánh vai cờng quốc năm châu Luyện đọc diễn cảm : Sau 80 năm giời nô lệ làm cho nớc nhà bị yếu hèn, ngày cần phải xây dựng lại đồ mà tổ tiên để lại cho chúng ta, cho theo kịp nớc hoàn cầu Trong công kiến thiết đó, nớc nhà trông mong chờ đợi em nhiều Non sông Việt Nam có trở nên tơi đẹp đợc hay không, dân tộc Việt Nam có bớc tới đài vinh quang để sánh vai với cờng quốc năm châu đợc hay không, nhờ phần công học tập em Bác Hồ khuyên học sinh chăm học, nghe thầy, yêu bạn tin tởng học sinh kế tục xứng đáng nghiệp cha ông, xây dựng thành công nớc Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: thư gửi học sinh nhân ngày khai trường , thư gửi học sinh nhân ngày khai trường , thư gửi học sinh nhân ngày khai trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay