đất cà mau

11 151 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỨC Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Học sinh đọc bài: Cái quý nhất? - Vì thầy giáo cho người lao động quý nhất? Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Mai Văn Tạo I Đọc - hối - phập phều - bờ kênh II Đọc diễn cảm Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Mai Văn Tạo I Đọc -hối -phập phều -bờ kênh -mưa rông - đất nẻ chân chim - thành chòm, thành rặng - sấu cản mũi thuyền II Đọc diễn cảm Sống đất mà ngày xưa, sông “sấu cản mũi thuyền”, cạn “hổ rình xem hát” này, người phải thông minh giàu nghị lực Họ thích kể, thích nghe huyền thoại người vật hổ, bắt sấu, bắt rắn hổ mây Tinh thần thượng võ cha ông nung đúc lưu truyền để khai phá giữ gìn mũi đất tận Tổ quốc Trò chơi: thi đọc diễn cảm Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Mai Văn Tạo I Đọc -hối -phập phều -bờ kênh II Đọc diễn cảm -mưa rông - đất nẻ chân chim - thành chòm, thành rặng - sấu cản mũi thuyền Ý nghĩa: Sự khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau Thứ tư ngày 13 tháng 10 năm 2010 Mai Văn Tạo I Đọc -hối -phập phều -bờ kênh II Đọc diễn cảm -mưa rông - đất nẻ chân chim - thành chòm, thành rặng - sấu cản mũi thuyền Ý nghĩa: Sự khắc nghiệt thiên nhiên Cà Mau góp phần hun đúc nên tính cách kiên cường người Cà Mau
- Xem thêm -

Xem thêm: đất cà mau , đất cà mau , đất cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay