cùng học toán 4

14 177 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

PHÒNG GD & ĐT Việt Trì Trường tiểu học Minh Nông Giáo viên: NguyÔn ThÞ Mü H¹nh     Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 03:35:53 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Phần mềm học toán giúp em: Đ Làm tập ôn luyện phép toán lớp Đ Sử dụng phần mềm để học hay làm tập lớp nhà Đ Sử dụng phần mềm để tự học hay học theo nhóm s Để giải trí Đ Luyện tập thao tác sử dụng chuột bàn phím Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Giới thiệu phần mềm - Phần mềm giúp em học, làm tập ôn luyện phép toán lớp - Em dùng phần mềm để học hay làm tập lớp nhà - Em tự học hay học theo nhóm hướng dẫn thầy cô giáo - Phần mềm giúp em luyện thao tác sử dụng chuột bàn phím 03:35:53 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Giới thiệu phần mềm Khởi động -Em Nháy hãyđúp nêuchuột cáchlên khởi biểu động tượng biểu tượng hình phần mềm từ hình nền? - Màn hình khởi động phần mềm giống sau: 03:35:53 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Thoát khỏi Thông tin chương Hướngvàtrình quyền dẫtác n sgiả dụng phần mềm Nháy chuột lên chữ “Bắt đầu” cánh cổng để mở hình bắt đầu luyện Màn hình khởitập động 03:35:54 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Mỗi hnệltúN nút lệnh hình ìh hn cá tương ứng với ácnoc nội dung toán lớp Nội kiến dung t học hức kì I 03:35:54 AM Mỗi nút lệnh hìnhNsao biển út tương với lệnứng h nội dung hìnhôn tập học c kì I học on kì II biể n ng Nội du ức kiến th II học kì Để bắt đầu luyện tập, em chuột lên lệnh Quan sát hình chính, em nháy đâu nội dung kiếnnút thức Màn hình học kì I, học kì II ? Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Giới thiệu phần mềm Khởi động Luyện tập  Tùy thuộc vào dạng toán mà cách thể phép toán khác Tuy nhiên, hình luyện tập có chung số nút lệnh  Sau hình thực phép cộng số có nhiều chữ số 03:35:55 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Luyện tập Các nút số Phép toán cần thực Làm lại từ đầu Kiểm tra kết Trợ giúp Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Luyện tập Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Luyện tập Đi bà ểm i m Các nút số Phép toán cần thực Đóng cửa sổ Làm lại từ đầu Kiểm tra kết Trợ giúp Làm khác Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Củng cố 03:35:56 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 - Về nhà em xem lại cách khởi động, thực phép tính - Xem kỹ lại chức nút lệnh - Xem lại dạng toán học để tiết sau thực hành tốt 03:35:56 AM Kính chúc quý thầy cô sức khỏe Các em học tốt! 03:35:57 AM     [...]... nút số Phép toán cần thực hiện Đóng cửa sổ Làm lại từ đầu Kiểm tra kết quả Trợ giúp Làm bài khác Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 Củng cố 03:35:56 AM Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 - Về nhà các em xem lại cách khởi động, thực hiện phép tính - Xem kỹ lại chức năng các nút lệnh - Xem lại các dạng toán đã học để tiết sau thực hành tốt hơn 03:35:56 AM Kính chúc quý thầy cô sức khỏe Các em học tốt! 03:35:57
- Xem thêm -

Xem thêm: cùng học toán 4 , cùng học toán 4 , cùng học toán 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay