số thập phân bằng nhau

7 165 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

Toán Tiết 38: Số thập phân Ví dụ 1: 90 cm dm = Mà: dm = 0,9 m 90 cm = 0,90 m Nên: 0,9 m = 0,90 m Vậy : 0,9 = 0,90 0,90 = 0,9 Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân đợc số thập phân Ví dụ : 0,90 = 0,900= 0,9000 0,9 = 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số đi, ta đợc số thập phân Ví dụ: 0,9000 0,90 = 0,9 = 0,900 = 8,75 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12 Toán Tiết 38: Số thập phân Nếu viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân đợc số thập phân Hoặc: Nếu số thập phân có chữ số tận bên phải phần thập phân bỏ chữ số không đi, ta đợc số thập phân Bài 1: Bỏ chữ số tận bên phải phần thập thân để có số thập phân viết dới dạng gọn hơn: a 7,800 64,9000 3,0400 b 2001,300 Bài 1: 35,020 100,0100 Bỏ chữ số tận bên phải phần thập thân để có số thập phân viết dới dạng gọn hơn: a 7,800 = 7,8 b 2001,300 = 2001,3 = 35,02 64,9000 = 64,9 35,020 3,0400 = 3,04 100,0100 = 100,01 Bài 2: Viết thêm chữ số vào bên phải phần thập phân số thập phân sau để phần thập phân chúng có số chữ số nhau(đều có ba chữ số) a 5,612 = 5,612 b 24,5 = 24,500 17,2 = 17,200 80,01 = 80,010 480,59 = 480,590 14,678 = 14,678 Bài 3: Khi viết số thập phân 0,100 dới dạng phân số thập 100 phân, bạn Lan viết: 0,100 = 1000 ; bạn Mỹ viết: 10 0,100 = 100 ; bạn Hùng viết: 0,100 = 100 Ai viết đúng, viết sai ? Tại sao? Ta thấy bạn Lan bạn Mĩ viết Vì: 0,100 = 100 1000 = 100 Bạn Hùng viết sai 0,100 10 = 100 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: số thập phân bằng nhau , số thập phân bằng nhau , số thập phân bằng nhau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay