một số hoạt động ở trường

31 215 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:13

Phòng GD&ĐT Việt Trì Trờng tiểu học Thọ Sơn ~ Nguyễn Thị Bích Hạnh GV: Kể tên môn học em đợc học trờng ? Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên Xã hội, Đạo đức,Thủ công, Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tiếng Anh, Tin học Hoạt động chủ yếu em trờng hoạt động học tập Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Tự nhiên xã hội : Một số hoạt động trờng ( tiếp theo) * Quan sát hình trang 48 49 (SGK) sau hỏi trả lời câu hỏi với bạn: * Nội dung hình cho bạn biết ? * Bạn có nhận xét thái độ ý thức kỷ luật bạn hình? Ht gi Đồng diễn thể dục Vui chơi đêm trung thu Biểu diễn văn nghệ Thăm viện bảo tàng Thăm gia đình liệt sĩ Hội trại t la trại Cuc thi v tranh Thăm gia đình thơng binh phờng Thọ Sơn ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Tới hoa Lễ báo công học sinh trờng tiểu học Thọ Sơn với Bác * Hoạt động lên lớp làm cho tinh thần học sinh vui vẻ, thể khoẻ mạnh, giúp em nâng cao mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng cờng tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật tốt, biết quan tâm giúp đỡ ngời, Phiếu tập Đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trớc câu trả lời - Với hoạt động mà lớp (trờng) tổ chức, em : thamtham gia vào tất hoạt X gia vào hoạtđộng động phù hợp với khả thân tham gia vào hoạt động đó, để dành nhiều thời gian cho hoạt động học tập ã Khi tham gia vào hoạt động em cảm thấy: bình thờng X vui có ý nghĩa Không có vui ã Mong muốn em với hoạt động lớp (trờng) là: X đợc tham gia nhiều tham gia mong muốn * Để hoạt động lớp (tr ờng) tốt, em cần tham gia cách tích cực, tuỳ theo sức Thứ hai ngày tháng 12 năm 2008 Tự nhiên xã hội : Một số hoạt động trờng ( tiếp theo) * Ngoài hoạt động học tập, học sinh tham gia hoạt động nhà trờng tổ chức nh: - Vui chơi giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao - Làm vệ sinh, trồng cây, tới cây, - Giúp gia đình thơng binh liệt sĩ, giúp ngời tàn tật, ngời già, * Các hoạt động làm cho tinh thần học sinh vui vẻ, thể khoẻ mạnh, giúp em nâng cao mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng cờng tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật tốt, biết quan tâm giúp đỡ ngời, [...]... : Một số hoạt động ở trờng ( tiếp theo) * Ngoài hoạt động học tập, học sinh còn tham gia những hoạt động do nhà trờng tổ chức nh: - Vui chơi giải trí, văn nghệ, thể dục thể thao - Làm vệ sinh, trồng cây, tới cây, - Giúp gia đình thơng binh liệt sĩ, giúp ngời tàn tật, ngời già, * Các hoạt động này làm cho tinh thần học sinh vui vẻ, cơ thể khoẻ mạnh, giúp các em nâng cao và mở rộng kiến thức, mở rộng... cho hoạt động học tập 2 ã Khi tham gia vào các hoạt động em cảm thấy: bình thờng X rất vui và có ý nghĩa Không có gì vui cả 3 ã Mong muốn của em với các hoạt động đó của lớp (trờng) là: X đợc tham gia nhiều hơn ít tham gia hơn không có mong muốn gì * Để các hoạt động của lớp (tr ờng) tốt, em cần tham gia một cách tích cực, tuỳ theo sức của mình Thứ hai ngày 1 tháng 12 năm 2008 Tự nhiên và xã hội : Một. .. nâng cao và mở rộng kiến thức, mở rộng phạm vi giao tiếp, tăng cờng tinh thần đồng đội, ý thức kỷ luật tốt, biết quan tâm và giúp đỡ mọi ngời, Phiếu bài tập Đánh dấu gạch chéo (X) vào ô trớc câu trả lời đúng 1 - Với các hoạt động mà lớp (trờng) tổ chức, em : thamtham gia vào tất cả các hoạt X chỉ gia vào những hoạt ộng động phù hợp với khả năng của bản thân tham gia rất ít vào các hoạt động đó, để dành...Chăm sóc đài tởng niệm liệt sĩ ng din th dc Thăm viện bảo tàng Vui chơi đêm trung thu Thăm gia đình liệt sĩ Biểu diễn văn nghệ Chăm sóc đài tởng niệm liệt sĩ Hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh tiểu học bao gồm: Vui chơi giải trí, văn nghệ, thể thao, làm vệ sinh, trồng cây, tới cây, giúp gia đình thơng binh liệt sĩ, giúp ngời tàn tật, ngời già, .Hoạt động này giúp cho hoạt động học tập đợc tốt... học tập đợc tốt hơn Khi tham gia các hoạt động đó cần có ý thức kỷ luật cao, có tinh thần đồng đội Múa hát, tập thể sân trờng Thi báo ảnh - Kỷ niệm 54 năm chiến thắng Điện Biên Phủ Hội trại t la trại Cuc thi v tranh Thăm gia đình thơng binh phờng Thọ Sơn ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam Tới hoa Lễ báo công của học sinh trờng tiểu học Thọ Sơn với Bác * Hoạt động ngoài giờ lên lớp làm cho tinh thần
- Xem thêm -

Xem thêm: một số hoạt động ở trường , một số hoạt động ở trường , một số hoạt động ở trường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay