bài 1 chương 3 tiết 1

3 75 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Thứ sáu ngày 24 tháng 10 năm 2008 Chơng Em tập gõ bàn phím Bài tập gõ bàn phím hàng sở Cách đặt tay bàn phím: Tại hàng sở, đặt ngón tay trỏ tay trái lên phím A S D F J K L ; Các ngón lại đặt lên phím A - S - D Đặt ngón trỏ tay phải lên phím Các ngón lại đặt lên phím K - L - ; Chúng ta gọi tám phím A - S - D - F - J - K - L - ; Là phím xuất phát Cách gõ phím hàng sở: Mỗi ngón tay gõ phím, gõ xong phím khác phải đa ngón tay trỏ phím xuất phát A S D F G H J K L ; Hai ngón tay dùng gõ phím cách Phím cách
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 1 chương 3 tiết 1 , bài 1 chương 3 tiết 1 , bài 1 chương 3 tiết 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay