trò chơi blocks

6 81 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Phòng Giáo Dục Đào Tạo Việt Trì TIN HỌC Giáo viên: Phạm Thị Kim Dung Kiểm tra cũ Nêu cách khởi động trò chơi Blocks Nháy đúp chuột lên biểu tượng động trò chơi Blocks để khởi Thứ tư ngày tháng 10 năm 2008 Tin học Chơi bảng có nhiều ô Vào mục Skill chọn Big Board Quy tắc chơi trò chơi Blocks Vào mục Game chọn Exit nháy chuột vào nút X (close) Bước 1: Khởi động trò chơi Blocks Bước 2: Thực chơi Bước 3: Ấn phím F2 để bắt đầu lượt chơi Bước 4: Chơi bảng có nhiều ô Bước 5: Thoát trò chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: trò chơi blocks , trò chơi blocks , trò chơi blocks

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay