tự nhiên xã hội con gà

15 100 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Bài 26: I YÊU CầU Kiến thức: -HS nhận biết phận bên gà -Phân biệt : gà trống, gà mái, gà -Nêu ích lợi việc nuôi gà 2.Thái độ: -Có ý thức chăm sóc gà 3.Kỹ năng: Vẽ gà tuỳ thích II.Hoạt động dạy học A.Bài cũ -Cá sống đâu?Hãy nêu phận bên cá? -Ăn cá có lợi ích nào? Hãy kể tên loại cá biết? B Bài Đố biết gì? Bài 26: Hoat động 1: Quan sát tranh Tranh 1: Nêu phận bên gà -Gà di chuyển phận nào? Gà kiếm ăn HS thảo luận nhóm phận nào? Đại diện nhóm trình bày ý kiến(bổ sung) Kết luận: -Gà có đầu,mình,chân,cánh đuôi -Gà di chuyển chân bay nhờ có cánh -Chân mỏ giúp gà bới tìm thức ăn. Tranh 2: HS quan sát thảo luận nhóm: Đâu gà trống? Gà mái? Gà con? Tại biết? Đại diện nhóm nêu ý kiến bổ sung Gà trống: To, chân cao, lông sặc sỡ, biết gáy Gà mái: Nhỏ hơn, chân thấp, lông không sặc sỡ, đẻ trứng, Gà con: Nhỏ, nở thường có màu lông, tiếng kêu chiếp chiếp Kết luận: Gà trống , gà mái, gà khác kích thước, màu lôngvà tiếng kêu. 10 Hoạt đông 2: Làm việc với SGK -HS quan sát tranh 3,tranh 4, HS nêu nội dung tranh Tranh3 : Nuôi gà gia đình Tranh : Nuôi gà công nghiệp 11 Hoạt động lớp: Nuôi gà để làm gì? Ăn thịt Ăn trứng Kể ăn chế biến từ gà trứng gà? Kết luận: Thịt gà trứng gà cung cấp nhiều chất đạm tốt cho sức khoẻ. 12 C.Củng cố Trò chơi 1: Chuyển thư địa Cách chơi 2: (Mỗi nhóm HS )Nối nhanh Đuôi Cánh Sai Chân vào hình vẽ Đúng Mỏ Đầu Mình 13 Trò chơi 2(3HS chơi) Cách chơi:3 HS cầm ảnh nhỏ dán vào vòng tròn tương ứng Gà trống Gà Gà mái Chiếp chiếp Cục ta cục tác ò ó o Thi vẽ gà theo ý thích 14 D.Dặn dò -Vẽ tiếp, tô màu gà -Sưu tầm tranh, ảnh mèo hoạt động mèo 15 [...]... nhanh Đuôi Cánh Sai Chân vào hình vẽ Đúng Mỏ Đầu Mình 13 Trò chơi 2(3HS chơi) Cách chơi:3 HS cầm ảnh nhỏ dán vào vòng tròn tương ứng Gà trống Gà con Gà mái Chiếp chiếp Cục ta cục tác ò ó o Thi vẽ con gà theo ý thích 14 D.Dặn dò -Vẽ tiếp, tô màu con gà -Sưu tầm tranh, ảnh con mèo và các hoạt động của mèo 15 ...Hoạt đông 2: Làm việc với SGK -HS quan sát tranh 3,tranh 4, HS nêu nội dung từng tranh Tranh3 : Nuôi gà trong gia đình Tranh 4 : Nuôi gà công nghiệp 11 Hoạt động lớp: Nuôi gà để làm gì? Ăn thịt Ăn trứng Kể những món ăn chế biến từ gà và trứng gà? Kết luận: Thịt gà và trứng gà cung cấp nhiều chất đạm rất tốt cho sức khoẻ. 12 C.Củng cố Trò chơi 1: Chuyển thư đúng địa chỉ Cách chơi 2: (Mỗi
- Xem thêm -

Xem thêm: tự nhiên xã hội con gà , tự nhiên xã hội con gà , tự nhiên xã hội con gà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay