tự nhiên xã hội chăm sóc và bảo vệ răng

10 63 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

KIỂM TRA BÀI CŨ Vì phải giữ gìn vệ sinh thân thể? - Giữ gìn vệ sinh thân thể để thể khoẻ mạnh tự tin Trò chơi Ai nhanh khéo Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2008 Tự nhiên - xã hội : Hãy nói việc nên làm không nên làm để chăm sóc bảo vệ Nên làm Nên làm Không Nên làm Nên đánh súc miệng vào lúc tốt ? Vào buổi sáng ngủ dậy vào buổi tối trước ngủ Vì không nên ăn nhiều đồ kẹo, bánh, sữa…? Vì đồ bánh, kẹo, sữa… dễ làm bị sâu Khi đau lung lay, phải làm gì? Đi khám Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2008 Tự nhiên xã hội Thứ sáu ngày 10 tháng 10 năm 2008 Tự nhiên - xã hội : Miệng Tuyến nước bọt Thực quản Dạ dày Gan Ruột non Túi mật Ruột già Tuỵ Hậu môn
- Xem thêm -

Xem thêm: tự nhiên xã hội chăm sóc và bảo vệ răng , tự nhiên xã hội chăm sóc và bảo vệ răng , tự nhiên xã hội chăm sóc và bảo vệ răng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay