toán tiết 88 luyện tập

7 49 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Kiểm tra cũ - Nêu bước giải toán có lời văn ? + Bước : Viết câu trả lời + Bước : Viết phép tính + Bước : Viết đáp số Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Bài : An có bóng xanh bóng đỏ Hỏi An có tất bóng? Tóm tắt Có : bóng xanh Có : bóng đỏ An có tất : .quả bóng ? Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Tóm tắt Có : bóng xanh Có : bóng đỏ An có tất : bóng ? Bài giải An có tất số bóng : + = ( bóng ) Đáp số : bóng Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Bài : Tổ em có bạn nam bạn nữ Hỏi tổ em có tất bạn ? Tóm tắt Có : bạn nam Có : bạn nữ Tổ em có tất bạn ? Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Tóm tắt Có : bạn nam Có : bạn nữ Tổ em có tất bạn ? Bài giải Tổ em có tất số bạn : + = 10 ( bạn ) Đáp số : 10 bạn Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Bài : Giải toán theo Tóm tắt tóm tắt sau Có : gà trống Có : gà mái Có tất : Con gà ? Bài giải Có tất số gà : + = ( gà ) Đáp số : gà Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Toán Tiết 88 : Luyện tập Bài : Tính ( theo mẫu ) 2cm + 3cm = 5cm 6cm - 2cm = 4cm 7cm + 1cm = 8cm 5cm - 3cm = 2cm 8cm + 2cm = 10cm 14cm + 5cm = 19cm 9cm - 4cm = 5cm 17cm - 7cm = 10cm
- Xem thêm -

Xem thêm: toán tiết 88 luyện tập , toán tiết 88 luyện tập , toán tiết 88 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay