toán tiết 61 luyện tập

6 40 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo đến dự học lớp 1D Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Toán Tiết 61 : Luyện tập Bài : Tính a) 10 = 10 b) = 10 - 5 10 = 10 = 10 - 10 = 10 = 10 - Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Toán Tiết 61 : Luyện tập Bài : Số ? + = 10 - =1 8-2=6 10 + = 10 10 - 6=4 10 - 2=8 Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Toán Tiết 61 : Luyện tập Bài : Viết phép tính thích hợp a) + = 10 Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2007 Toán Tiết 61 : Luyện tập Bài : Viết phép tính thích hợp b) 10 - =
- Xem thêm -

Xem thêm: toán tiết 61 luyện tập , toán tiết 61 luyện tập , toán tiết 61 luyện tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay