tròn chục trừ đi 1

9 45 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Kiểm tra cũ: 10 10 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Số tròn chục trừ số 40 =32 ? 40 - 32 không trừ đợc 8, lấy 10 trừ 2, viết 2, nhớ trừ 3, viết - 60 - 50 - 90 51 45 88 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Số tròn chục trừ số 40 18 = 22 ? 40 - 18 22 không trừ đợc 8, lấy 10 trừ 2, viết 2, nhớ 1 thêm 2, trừ 2, viết - 80 17 - 30 11 - 80 54 63 19 26 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Số tròn chục trừ số Có 40 que tính, bớt que tính Hỏi lại que? 40 = ? Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Số tròn chục trừ số Có 40 que tính, bớt 18 que tính Hỏi lại que? 40 18 = ? 40 18 32 Thứ hai ngày tháng 11 năm 2007 Toán Số tròn chục trừ số Bài tập (47): Có chục que tính, bớt que tính Hỏi lại que tính ? Tóm tắt: Có : chục que tính Bớt : que tính Còn lại : que tính ? Bài giải Đổi: chục = 20 Còn lại số que tính là: 20 - = 15 (que tính) Đáp số: 15 que tính 20 - =13 30 - 20 =10 50 - 25 = 25 Có chục que tính, bớt que tính Hỏi lại que tính? 60 -7 = 53 Hộp phấn có 20 viên, viết hết 12 viên Hỏi hộp phấn lại viên? 20 -12 =
- Xem thêm -

Xem thêm: tròn chục trừ đi 1 , tròn chục trừ đi 1 , tròn chục trừ đi 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay