phép trừ trong phạm vi 100

10 33 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:12

Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Toán Kiểm tra cũ: - Đặt tính tính: 67 - 22 99 - 66 42 - 41 67 99 42 - - - 22 66 41 45 33 01 Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) Chục Đơn vị - 65 - 30 = 35 3 - 65 30 35 - trừ 5, viết - trừ 3, viết Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) Chục Đơn vị - 3 36 - = 32 36 32 - trừ 2, viết - Hạ 3, viết Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Bài 1: Tính a b 50 48 20 98 30 55 55 32 28 68 00 68 33 79 54 - - Toán Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) 82 64 - 30 - 79 - 50 Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 2: Đúng ghi đ, sai ghi s - 57 50 S - 57 52 S - 57 07 S - 57 52 đ Thứ năm ngày 17 tháng năm 2008 Toán Phép trừ phạm vi 100 (trừ không nhớ) Bài 3: Tính nhẩm: 66 - 60 = 98 - 90 = 78 - 50 = 28 58 - = 50 99 - = 90 67 - = 67 - = 99 - = 72 - 70 = 43 - 20 = 60 62 98 23 Chục Đơn vị - 3 - 65 30 35 - trừ 5, viết - trừ 3, viết 65 - 30 = 35 Chục Đơn vị 36 - = 32 3 36 32 - trừ 2, viết - Hạ 3, viết
- Xem thêm -

Xem thêm: phép trừ trong phạm vi 100 , phép trừ trong phạm vi 100 , phép trừ trong phạm vi 100

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay