phép tính 9 cộng với một số

5 40 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:11

Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán cộng với số: + 9+5=? 14 + + = 14 + = 14 9+2 9+ 9+ 9+5 9+ 9+7 9+ 9+9 = 11 = 12 = 13 = 14 = 15 = 16 = 17 = 18 Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán cộng với số: + 9+5=? + _ 14 + = 14 + = 14 + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + = 15 + = 16 + = 17 + = 18 Ghi nhớ: Bớc 1: Tách số sau để có + = 10 Bớc 2: Lấy 10 cộng với số lại số sau Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán cộng với số: + 9+5=? 14 + + = 14 + = 14 9+2= + = 12 9+ = 9+4= + = 14 9+6= + = 17 9+9= Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán cộng với số: + 9+5=? 14 + + = 14 + = 14 + = 11 + = 12 + = 13 + = 14 + = 15 + = 16 + = 17 + = 18 Thứ ba ngày 20 tháng năm 2005 Toán Bài 1: cộng với số: + a) Tính nhẩm + = 12 + = 12 b) Viết tiếp vào chỗ trống: + = 15 + = 15 + = 16 + = 16 - Trong phép cộng, đổi chỗ số hạng Tổng không thay đổi Bài 2: Tính + + 10 Bài 3: Tính + 15 + 18 + + = 18 + + = 19 16 + + = 15 + = 15 Bài 4: Trong vờn có táo, mẹ trồng thêm táo Hỏi vờn có tất táo? Tóm tắt: Có Thêm Tất có : : : cây? Bài giải Trong vờn có tất là: + = 15 (Cây táo) Đáp số: 15 táo
- Xem thêm -

Xem thêm: phép tính 9 cộng với một số , phép tính 9 cộng với một số , phép tính 9 cộng với một số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay