Ôn tập về từ và cấu tạo từ LTVC lớp 5

21 358 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:10

LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Thế từ đồng nghĩa? Cho ví dụ Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ Từ đồng nghĩa từ có nghĩa giống Từ nghĩa từ dụ: có gốc hay nhiều gầnnhiều giống nhau.làVí cha,nghĩa ba, bố nghĩa chuyển Ví dụ: chân + xách, vác, khiêng, cầm, tay, kẹp,chân đeo núi, chân trời,… Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 1: Lập bảng phân loại từ khổ thơ sau theo cấu tạo chúng.Biết từ phân cách với dấu gạch chéo Hai / cha / bước / / / cát / Ánh / mặt trời / rực rỡ / biển / xanh / Bóng / cha / dài / lênh khênh / Bóng / / tròn / / nịch / HOÀNG TRUNG THÔNG Tìm thêm ví dụ minh họa cho kiểu cấu tạo từ bảng phân loại em vừa lập ( kiểu thêm ví dụ ) Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập Từ phức Từ đơn Từ ghép Từ láy Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập Từ phức Từ đơn Từ ghép hai, bước, đi, trên, cha con, mặt trời, cát, ánh, biển, xanh, bóng, cha, nịch dài, bóng, con, tròn Từ láy rực rỡ, lênh khênh Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập Từ phức Từ đơn cây,mèo, mưa… Từ ghép Từ láy cối, xe cộ, xa xa, mênh mông, lấp tàu hỏa… lánh… Thứ ba ngày 25 tháng 12năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 2:Các từ nhóm có quan hệ với nào? - Đó từ đồng nghĩa - Đó từ đồng âm - Đó từ nhiều nghĩa a) đánh cờ, đánh giặc, đánh trống b) veo, vắt, xanh c) thi đậu, xôi đậu, chim đậu cành Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 2: đánh cờ, đánh giặc, đánh trống b) veo, vắt, xanh c) thi đậu, xôi đậu, chim đậu cành a) nhiều nghĩa đồng nghĩa đồng âm Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 3: Từ Từ đồng nghĩa tinh ranh dâng êm đềm Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 3: Từ tinh ranh Từ đồng nghĩa tinh nghịch, tinh khôn, khôn ngoan, khôn lỏi, ranh ma, … dâng hiến, tặng, nộp, cho, biếu, … êm đềm êm ả, êm ái, êm dịu, êm ấm, … Thứ ba, ngày 18 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài tập 3: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Khôngtừthể tinh ranh bằngdiễn tinhtảnghịch Dùng êmthay đềmthế từ vừa tinh nghịch nghĩa nghịch nhiều hơn, không cảm giác dễ nghiêng chịu cơnhất thể,vì vừa tả cảm giác dễrất Dùng từ dâng nódiễn thể cách cho thể rõ khôn ranh Ngược lại, thể chịu tinh thần người khikhông đó, từ tặng, êm trânhiện trọng, nhã Không thểTrong thaycũng dâng thay ngoan ái, êmtinh dịuranh chỉnày nói vềtinh cảmkhôn giác dễ chịu trọng thể, từ biếu: từ thể sựkhôn trân tinh vàhợp khôn ngoan nghiêng vật, nghĩa khôn nhiều êm ảkhôn nói yên tĩnh êmmình ấm không phù không dùngcảnh thân nghịch ngợm Cácổn từtrong đồng (vừa êm vừa ấm) nghiêng diễn tả để tặng, biếu Các từrõnộp, cho thiếu yên trân trọng Từ nghĩa gia lạithanh không chúng thể đìnhnhã hay tậpdùng thể nhiều hiến sống không dâng ý chê (khôn mà không ngoan) Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ câu: Bài: Ôn tập từ cấu tạo từ Bài tập 4: tìm từ trái nghĩa thích hợp với chỗ trống thành ngữ, tục ngữ sau: a) Có nới cũ… b) Xấu gỗ, tốt … nước sơn c) Mạnh dùng sức,yếu … dùng mưu N Ô N G D Â N X Ấ U M Ê N H M Ô N G V I Ệ T N A M R U Ộ N G G À Đây từ ghép gồm có chữ Có nội dung sau: Người sống nghề làm ruộng gọi gì? Đồng nghĩa với từ “bao la”? Đây từ láy gồm có chữ Trái nghĩa với từ “ tốt”? Đây từ đơn gồm có chữ Nước xuất gạo lớn thứ hai giới Đây danh từ riêng gồm có chữ Đất trồng trọt có bờ bao quanh cánh đồng gọi gì? Đây từ đơn gồm có chữ Gia cầm nuôi nhà để lấy thịt lấy trứng, trống biết gáy Chúc em chăm ngoan học giỏi ! [...]... Luyện từ và câu: Bài tập 3: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Khôngtừthể tinh ranh bằngdiễn tinhtảnghịch Dùng êmthay đềmthế là từ đúng nhất vì vừa được vì tinh nghịch về nghĩa nghịch nhiều hơn, không cảm giác dễ nghiêng chịu cơnhất thể,vì vừa tả cảm giác dễrất Dùng từ dâng là của đúng nódiễn thể hiện cách cho thể rõ thanh sự khôn ranh Ngược lại, thể chịu về tinh thần của con người khikhông đó, từ tặng,... Cácổn từtrong đồng (vừa êm vừa ấm) nghiêng về diễn tả sự để tặng, biếu Các từrõnộp, cho thiếu sự yên trân trọng Từ nghĩa còn gia lạithanh cũng không được hơn vì chúng thể hiện cuộc đìnhnhã hay tậpdùng thể nhiều hiến sống không như dâng ý chê (khôn mà không ngoan) Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2012 Luyện từ và câu: Bài: Ôn tập về từ và cấu tạo từ Bài tập 4: tìm từ trái nghĩa thích hợp với mỗi chỗ trống... trọng, nhã Không thểTrong thaycũng dâng bằng thay bằng hoặc ngoan vì ái, êmtinh dịuranh chỉnày nói vềtinh cảmkhôn giác dễ chịu của trọng cơ thể, từ biếu: các từ tuy cũng thể hiện sựkhôn trân nhưng tinh vàhợp khôn ngoan nghiêng về vật, nghĩa khôn nhiều êm ảkhôn chỉ nói về sự yên tĩnh của còn êmmình ấm không phù vì không ai dùngcảnh chính bản thân hơn không thể hiện sự nghịch ngợm Cácổn từtrong đồng... một từ ghép gồm có 7 chữ cái Có nội dung như sau: Người sống bằng nghề làm ruộng được gọi là gì? 1 Đồng nghĩa với từ “bao la”? Đây là một từ láy gồm có 8 chữ cái 3 Trái nghĩa với từ “ tốt”? Đây là một từ đơn gồm có 3 chữ cái 2 Nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai trên thế giới Đây là một danh từ riêng gồm có 7 chữ cái 4 Đất trồng trọt có bờ bao quanh trong các cánh đồng gọi là gì? Đây là một từ đơn gồm có 5. .. trên thế giới Đây là một danh từ riêng gồm có 7 chữ cái 4 Đất trồng trọt có bờ bao quanh trong các cánh đồng gọi là gì? Đây là một từ đơn gồm có 5 chữ cái 5 Gia cầm nuôi trong nhà để lấy thịt lấy trứng, con trống biết gáy 6 Chúc các em chăm ngoan và học giỏi !
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về từ và cấu tạo từ LTVC lớp 5 , Ôn tập về từ và cấu tạo từ LTVC lớp 5 , Ôn tập về từ và cấu tạo từ LTVC lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay