Mở rộng vốn từ hạnh phúc LTVC lớp 5

26 142 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:10

Giáo viên thực hiện: Vũ Thị Phượng Trường Tiểu học Thị trấn Năm Căn Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Kiểm tra cũ Đọc đoạn thơ sau khoanh vào chữ trước ý trả lời Đồng chiêm phả nắng lên khơng Cánh cò dẫn gió qua thung lúa vàng Gió nâng tiếng hát chói chang Long lanh lưỡi hái liếm ngang chân trời Dòng tồn động từ là: a) Đồng chiêm, phả, dẫn, nâng b) Tiếng hát, vàng, nâng, liếm cc) Phả, Phả, dẫn, dẫn, nâng, nâng, liếm liếm Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 1: Chọn ý thích hợp để giải nghóa từ hạnh phúc: a.Cảm giác dễ chòu ăn ngon, ngủ yên b.Trạ ngngthá i sung ngngvìvìcảcả mmthấ y yhoà nn Trạ thá i sungsướ sướ thấ hoà b toànnđạ đạtt đượ đượccýýnguyệ nguyệnn c Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm việc Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc a Cảm giác dễ chịu ăn ngon, ngủ n Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc c Hồ hởi, háo hức sẵn sàng làm việc Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc b Trạng thái sung sướng cảm thấy hoàn toàn đạt ý nguyện Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Em đặt câu với từ hạnh phúc • Em hạnh phúc đạt danh hiệu học sinh giỏi • Gia đình em sống hạnh phúc • Mẹ em mỉm cười hạnh phúc thấy bố em cơng tác Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 2: Tìm từ đồng nghóa trái nghóa với từ hạnh phúc NHÓM Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 2: Tìm từ đồng nghóa trái nghóa với từ hạnh phúc NHÓM ĐỒNG NGHĨA TRÁI NGHĨA HẠNH PHÚC • • • • sung sướng may mắn toại nguyện mãn nguyện… • • • • • cực bất hạnh đau khổ cực khổ khốn khổ Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Hãy đặt câu với từ trái nghĩa với hạnh phúc Cuộc sống Lan cực cha Thứ tư, ngày 28 tháng năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Hãy đặt câu với từ đồng nghĩa với hạnh phúc Cơ may mắn sống Tơi sung sướng reo lên điểm 10 Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Bài bạn cần làm này… đáp số rồi! Cậu giỏi thật, mà tớ không nghó Nhà cậu thật hạnh phúc cậu học giỏi nhỉ? Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Này, nhà đãi tiệc mõng bố thăng chức làm phó giám đốc Thứ bảy cậu đến nhà chơi đi! Cậu hạnh phúc cã bố mẹ làm giám đốc công ty, chẳng bù với nhà tớ Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Năm đứa nhà ăn tết bà ạ! Gia đình đông vui thật hạnh phúc ông nhỉ? Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 4: Mỗi người có cách hiểu khác hạnh phúc Theo em, yếu tố , yếu tố quan trọng để tạo nên gia đình hạnh phúc? a) Giàu có b) Con học giỏi c) Mọi người sống hoà thuận d) Bố mẹ có chức vụ cao Thứ tư, ngày2 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Mỗi người có cách hiểu khác hạnh phúc Theo em, yếu tố , yếu tố quan trọng để tạo nên gia đình hạnh phúc? a) Giàu có b) Con học giỏi c Mọ Mọii người c) người sống sống hồ hoà thuận thuận d) Bố mẹ có chức vụ cao Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Mọi người sống hoà thuận tạo nên gia đình hạnh phúc Thứ tư,ngày 28 tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Gia đình nghệ sĩ hài Hồng Vân Thứ tư,ngày 28 tháng 11 năm 2012 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc TRỊ CHƠI: Ơ CHỮ KÌ DIỆU C©u C©u S C©u C©u M A Y M ¾ N u n g s ­ í n h i Ị n H Ë U p h ó c ® ø c g Từ khố trò chơi là: H ¹ a N H P H ó u c Tõ chØ chØ tr¹ng Điều tình cờ tốt lành đưa đến lúc? Tõ th¸i vui vỴ, thÝch thó, c¶m thÊy TõTõ chØchØ Đức tính báu người gái? ®iỊu tètq lµnh ®Ĩcủa l¹i cho concon ch¸u? ®ỵc tho¶ m·n vỊ vËt chÊt hc tinh thÇn? Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Củng cố Hạnh phúc trạng thái sung sướng cảm thấy hoàn toàn đạt ý nguyện Những từ đồng nghóa, trái nghóa với hạnh phúc - Các từ đồng nghóa với hạnh phúc: Sung sướng, may mắn, toại nguyện - Các từ trái nghóa với hạnh phúc: Bất hạnh, cực, khốn khổ 3.Yếu tố quan trọng để gia đình hạnh phúc người sống hoà thuận [...]... năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU NHÓM 8 Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc PHIẾU THẢO LUẬN NHĨM Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc Từ đồng nghĩa với từ hạnh phúc Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 2: Tìm những từ đồng nghóa và trái nghóa với từ hạnh phúc NHÓM 8 ĐỒNG NGHĨA TRÁI NGHĨA HẠNH PHÚC • • • • sung sướng may mắn toại nguyện mãn nguyện… • • • • • cơ cực bất hạnh đau khổ... LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Hãy đặt câu với một từ trái nghĩa với hạnh phúc Cuộc sống của Lan rất cơ cực khi cha mất Thứ tư, ngày 28 tháng năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Hãy đặt câu với từ đồng nghĩa với hạnh phúc Cơ ấy rất may mắn trong cuộc sống Tơi sung sướng reo lên khi được điểm 10 Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Bài... ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Củng cố 1 Hạnh phúc là trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện 2 Những từ đồng nghóa, trái nghóa với hạnh phúc - Các từ đồng nghóa với hạnh phúc: Sung sướng, may mắn, toại nguyện - Các từ trái nghóa với hạnh phúc: Bất hạnh, cơ cực, khốn khổ 3.Yếu tố quan trọng nhất để gia đình hạnh phúc là mọi người sống hoà thuận... Nhà cậu thật hạnh phúc vì cậu luôn học giỏi nhỉ? Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Này, nhà mình mới đãi tiệc mõng bố mình được thăng chức làm phó giám đốc đấy Thứ bảy này cậu đến nhà mình chơi đi! Cậu thì hạnh phúc rồi vì cã bố mẹ đều làm giám đốc công ty, chẳng bù với nhà tớ Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Năm nay... Mọi người sống hoà thuận sẽ tạo nên một gia đình hạnh phúc Thứ tư,ngày 28 tháng 11 năm 2012 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Gia đình nghệ sĩ hài Hồng Vân Thứ tư,ngày 28 tháng 11 năm 2012 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc 1 2 3 4 TRỊ CHƠI: Ơ CHỮ KÌ DIỆU C©u 1 C©u 2 S C©u 3 C©u 4 M A Y M ¾ N u n g s ­ í n h i Ị n H Ë U p h ó c ® ø c g Từ khố của trò chơi này là: H ¹ a N H P H ó u c... thật hạnh phúc ông nhỉ? Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc * Bài 4: Mỗi người có thể có một cách hiểu khác nhau về hạnh phúc Theo em, trong các yếu tố dưới đây , yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc? a) Giàu có b) Con cái học giỏi c) Mọi người sống hoà thuận d) Bố mẹ có chức vụ cao Thứ tư, ngày2 8 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng. .. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc 4 Mỗi người có thể có một cách hiểu khác nhau về hạnh phúc Theo em, trong các yếu tố dưới đây , yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo nên một gia đình hạnh phúc? a) Giàu có b) Con cái học giỏi c Mọ Mọii người c) người sống sống hồ hoà thuận thuận d) Bố mẹ có chức vụ cao Thứ tư, ngày 28 tháng 11 năm 2012 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc Mọi người sống hoà
- Xem thêm -

Xem thêm: Mở rộng vốn từ hạnh phúc LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ hạnh phúc LTVC lớp 5 , Mở rộng vốn từ hạnh phúc LTVC lớp 5 , b. Trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay