Ôn tập về từ loại LTVC lớp 5

26 643 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:10

Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Động Động từ từ là những từ từ chỉ hoạt hoạt động, động, trạng trạng thái thái của sự vật vật Thế động từ ? Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Tính Tính từ từ là những từ từ miêu miêu tả tả đặc đặc điểm điểm hoặc tính tính chất chất của sự vật, vật, hoạt hoạt động,trạng động,trạng thái… thái… Thế Thế tính tính từ từ ?? Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu - Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu với nhau, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu Thế quan hệ từ ? Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Động Động từ từ là những từ từ chỉ hoạt hoạt động, động, trạng trạng thái thái của sự vật vật Tính Tính từ từ là những từ từ miêu miêu tả tả đặc đặc điểm điểm hoặc tính tính chất chất của sự vật, vật, hoạt hoạt động,trạng động,trạng thái… thái… - Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu với nhau, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Bài 1: Xếp từ in đậm đoạn văn sau vào bảng phân loại bên dưới: Không thấy Nguyên trả lời, nhìn sang Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi Qua ánh đèn đường hắt vào, thấy khoé mắt hai giọt lệ lớn sửa lăn xuống má Tự nhiên nước mắt trào Cũng năm ngoái, đón giao thừa với ba bệnh viện Năm ba bỏ mình, ba ơi! Theo Thùy Linh Động từ Tính từ Quan hệ từ Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Bài 1: Xếp từ in đậm đoạn văn sau vào bảng phân loại: Không thấy Nguyên trả lời, nhìn sang Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi Qua ánh đèn đường hắt vào, thấy khoé mắt hai giọt lệ lớn sửa lăn xuống má Tự nhiên nước mắt trào Cũng năm ngoái, đón giao thừa với ba bệnh viện Năm ba bỏ mình, ba ơi! Động từ Tính từ M: trả lời; - vời vợi; nhìn, vịn, hắt, thấy, - xa, lăn, trào, đón, bỏ - lớn Theo Thuỳ Linh Quan hệ từ - qua -ở - với Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Bài tập Dựa vào ý khổ thơ Hạt gạo làng ta Trần Đăng Khoa, viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa trưa tháng nóng bức, động từ,một tính từ quan hệ từ em dùng đoạn văn Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Hạt Hạtgạo gạolàng làng ta ta Có Cóbão bãotháng thángbảy bảy Có Cómưa mưatháng thángba ba Giọt Giọt mồ mồhôi hôisa sa Những Nhữngtrưa trưatháng thángsáu sáu Nước Nướcnhư nhưai nấu nấu Chết Chếtcả cảcá cácờ cờ Cua Cuangoi ngoilên lênbờ bờ Mẹ Mẹem em xuống xuống cấy…” cấy…” Khổ thơ nói lên điều gì? Khổ thơ nói lên: - Dựa vào ý khổ thơ - Sự vất vả người mẹ, phải viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa trưa tháng cấy lúa trưa tháng - Qua ca ngợi nguời phụ nữ -Sau đó,em động Việt Nam chịu thuong chịu khó từ, tính từ, quan hệ từ để làm hạt gạo em sử dụng đoạn văn Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước nấu Chết cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy…” - Dựa vào ý khổ thơ viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa trưa tháng -Sau đó,em động từ, tính từ, quan hệ từ em sử dụng đoạn văn Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trưatháng thángsáu sáunắng nắngnhư nhưđổ đổlửa lửa.Nước Nướcởởcác cácthửa ruộng ruộng Trưa nóngnhư nhưcó cóai ainấu nấulên.Thế lên.Thếmà, mà,giữa giữatrời trờinắng nắngchang changchang, chang, nóng mẹ em em lội lội ruộng ruộng cấy cấy lúa lúa Mẹ Mẹ đội đội chiếc nón nón lá, lá, gương gương mặt mặt mẹ mẹ đỏ đỏ bừng bừng Lưng Lưng phơi phơi giữa nắng, nắng, mồ mồ hôi hôi mẹ mẹ ướt ướt đẫm đẫm mẹ chiếcáo áomàu màunâu…Mỗi nâu…Mỗihạt hạtgạo gạolàm làmra rachứa chứabao baogiọt giọtmồ mồhôi, hôi, baonỗi nỗivất vấtvả vảcủa củamẹ mẹ bao Động từ: đổ, nấu, lội, cấy, đội, phơi, làm, chứa … Tính từ: nóng, chang chang, đỏ bừng, ướt đẫm, vất vả… Quan hệ từ: ở, như, trên, còn, mà… Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thể lệ: -Trò chơi có câu hỏi, câu hỏi chướng ngại vật Các em suy nghĩ 15 giây để vượt qua chướng ngại vật -Bạn trả lời sai, không vượt qua chướng ngại vật dừng chơi - Bạn vượt qua chướng ngại vật người thắng Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hãy chọn ý đúng: Câu 1: Nếu hoa có trời cao Thì bầy ong mang vào mật ong Cặp quan hệ từ …thì dùng để: A/ Biểu thị quan hệ tăng tiến B/ Biểu thị quan hệ tương phản C/ Biểu thị quan hệ nguyên nhân-kết D/ Biểu thị quan hệ điều kiện, giả thiết- kết Hết Bắt 15 10 11 12 13 14 đầu Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Khoa học: Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hết Bắt 15 10 11 12 13 14 đầu Câu 2: Trong câu : “Ngựa rong ruổi qua bao núi đồi.” Từ rong ruổi thuộc từ loại nào? A/ Danh từ B/ Động từ C/ Tính từ D/ Quan hệ từ Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hết Bắt 15 10 11 12 13 14 đầu Câu 3: Trong hai câu thơ: “Tuổi thơ chở đầy cổ tích Câu 3: Trong hai câu thơ: “Tuổi thơ chở đầy cổ tích Dòng sông lời mẹ ngào” Dòng sông lời mẹ ngào” có tính từ là: có tính từ là: A/ B/ C/ D/ D/ tuổi thơ chở cổ tích ngào ngào Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 2015 Luyện từ câu Động Động từ từ là những từ từ chỉ hoạt hoạt động, động, trạng trạng thái thái của sự vật vật Tính Tính từ từ là những từ từ miêu miêu tả tả đặc đặc điểm điểm hoặc tính tính chất chất của sự vật, vật, hoạt hoạt động,trạng động,trạng thái… thái… - Quan hệ từ từ nối từ ngữ câu với nhau, nhằm thể mối quan hệ từ ngữ câu XIN TRÁN TROÜN G CAÍM ÅN QUYÏ THÁÖY CÄ 03:01:34 AM Giao an Van 7, Le Van Binh [...]... Bắt 15 10 11 12 13 14 9 5 6 7 8 1 2 3 4 đầu giờ Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Khoa học: Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hết Bắt 15 10 11 12 13 14 9 5 6 7 8 1 2 3 4 đầu giờ Câu 2: Trong câu : “Ngựa con sẽ rong ruổi qua bao núi đồi.” Từ rong ruổi thuộc từ loại nào? A/ Danh từ B/ Động từ C/ Tính từ D/ Quan hệ từ Thứ... 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Động Động từ từ là là những những từ từ chỉ chỉ hoạt hoạt động, động, trạng trạng thái thái của của sự sự vật vật Tính Tính từ từ là là những những từ từ miêu miêu tả tả đặc đặc điểm điểm hoặc hoặc tính tính chất chất của của sự sự vật, vật, hoạt hoạt động,trạng động,trạng thái… thái… - Quan hệ từ. .. tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hết Bắt 15 10 11 12 13 14 9 5 6 7 8 1 2 3 4 đầu giờ Câu 3: Trong hai câu thơ: “Tuổi thơ chở đầy cổ tích Câu 3: Trong hai câu thơ: “Tuổi thơ chở đầy cổ tích Dòng sông lời mẹ ngọt ngào” Dòng sông lời mẹ ngọt ngào” có tính từ là: có tính từ là: A/ B/... mình, ba ơi! Động từ Tính từ M: trả lời; - vời vợi; nhìn, vịn, hắt, thấy, - xa, lăn, trào, đón, bỏ - lớn Theo Thuỳ Linh Quan hệ từ - qua -ở - với Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Bài tập 2 Dựa vào ý khổ 2 trong bài thơ Hạt gạo làng ta của Trần Đăng Khoa, viết một đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 nóng bức, chỉ ra một động từ, một tính từ và một quan hệ từ em đã dùng trong... tôi trào ra Cũng giờ này năm ngoái, tôi đón giao thừa với ba ở bệnh viện Năm nay ba bỏ con một mình, ba ơi! Động từ Tính từ M: trả lời vời vợi Quan từ Theo Thuỳhệ Linh qua Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại: Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi Qua ánh đèn ngoài... củamẹ mẹ bao Động từ: đổ, nấu, lội, cấy, đội, phơi, làm, chứa … Tính từ: nóng, chang chang, đỏ bừng, ướt đẫm, vất vả… Quan hệ từ: ở, như, trên, còn, thế mà… Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thể lệ: -Trò chơi có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi là 1 chướng ngại vật Các em sẽ suy nghĩ trong 15 giây để vượt qua chướng ngại vật đó -Bạn nào trả lời sai, không vượt qua... từ, một tính từ, một quan hệ từ để làm ra hạt gạo em đã sử dụng trong đoạn văn ấy Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Hạt gạo làng ta Có bão tháng bảy Có mưa tháng ba Giọt mồ hôi sa Những trưa tháng sáu Nước như ai nấu Chết cả cá cờ Cua ngoi lên bờ Mẹ em xuống cấy…” - Dựa vào ý của khổ thơ trên viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 -Sau đó,em hãy chỉ ra một động từ, ... nào vượt qua cả 3 chướng ngại vật là người thắng cuộc Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trò chơi : Vượt chướng ngại vật Hãy chọn ý đúng: Câu 1: Nếu hoa có ở trời cao Thì bầy ong cũng mang vào mật ong Cặp quan hệ từ nếu …thì dùng để: A/ Biểu thị quan hệ tăng tiến B/ Biểu thị quan hệ tương phản C/ Biểu...Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Bài 1: Xếp các từ in đậm trong đoạn văn sau vào bảng phân loại ở bên dưới: Không thấy Nguyên trả lời, tôi nhìn sang Hai tay Nguyên vịn vào song cửa sổ, mắt nhìn xa vời vợi Qua ánh đèn ngoài đường hắt vào, tôi thấy ở khoé mắt nó hai... lên bờ Mẹ em xuống cấy…” - Dựa vào ý của khổ thơ trên viết đoạn văn ngắn tả người mẹ cấy lúa giữa trưa tháng 6 -Sau đó,em hãy chỉ ra một động từ, một tính từ, một quan hệ từ em đã sử dụng trong đoạn văn ấy Thứ năm, ngày 26 tháng 11 năm 20 15 Luyện từ và câu Trưatháng thángsáu sáunắng nắngnhư nhưđổ đổlửa lửa.Nước Nướcởởcác cácthửa thửa ruộng ruộng Trưa nóngnhư nhưcó cóai ainấu nấulên.Thế lên.Thếmà, mà,giữa
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập về từ loại LTVC lớp 5 , Ôn tập về từ loại LTVC lớp 5 , Ôn tập về từ loại LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay