Luyện tập về quan hệ từ LTVC lớp 5

21 107 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:10

Về dự lớp 5Đ môn Luyện từ câu Bài: Luyện tập quan hệ từ GV: Nguyễn Thị Mừng Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu • Kieåm tra baøi cuõ Bài 21 :Đặt : Em câu hãycó tìmcặp quan quan hệ hệ từ từ và nóicho rõ tác biếtdụng cặp quan quan hệ từhệđótừbiểu thị mối câuquan tục ngữ hệ gìsau ? : Trăng quầng hạn , trăng tán mưa ( Tục ngữ ) Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài 1: Tìm cặp quan hệ từ câu sau: a) Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà nhiều địa phương, môi trường có thay đổi nhanh chóng b) Lượng cua vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giốngkhông cho hàng nghìn đầm cua địa phương mà cho hàng trăm đầm cua vùng lân cận Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài : Hãy chuyển cặp câu đoạn a đoạn b thành câu sử dụng cặp quan hệ từ nên mà a/ Mấy năm qua, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò rừng ngập mặn việc bảo vệ đê điều Vì ven biển tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn b/ Ở ven biển tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng,Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn Rừng ngập mặn trồng đảo bồi biển Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định), Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài : Hãy chuyển cặp câu đoạn a đoạn b thành câu sử dụng cặp quan hệ từ nên mà a/ (1) Mấy năm qua, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò rừng ngập mặn việc bảo vệ đê điều (2) Vì ven biển tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An, Thái Bình, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn b/ (1) Ở ven biển tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng,Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn (2) Rừng ngập mặn trồng đảo bồi biển Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu, Cồn Mờ (Nam Định), Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài : Hãy chuyển cặp câu đoạn a đoạn b thành câu sử dụng cặp quan hệ từ nên mà a/ Mấy năm qua làm tốt công tác thông tin,tuyên truyền để người dân thấy rõ vai trò rừng ngập mặn việc bảo vệ đê điều nên ven biển tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Nghệ An,Thái Bình, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn b/ Chẳng ven biển tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Quảng Ninh, có phong trào trồng rừng ngập mặn mà rừng ngập mặn trồng đảo bồi biển Cồn Vành, Cồn Đen (Thái Bình), Cồn Ngạn, Cồn Lu,Cồn Mờ (Nam Định), Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Giao lưu trồng rừng ngập mặn Việt Nam – Nhật Bản Ninh Thuận Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Trồng rừng ngập mặn Đầm Bấy – Vịnh Nha Trang Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Bài 3: Bài 3: Hai đoạn văn sau có khác ? Đoạn hay ?Vì sao? a/ (1) Hôm sau, hai cháu đầm (2) Một vài le ngụp lặn trước mũi thuyền (3) Nhìn phía trước, thấy bầy vịt đùa giỡn (4) Ồ, có vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm vịt vàng cực (5) Tâm bất ngờ rút súng định bắn (6) Mai giật khiếp hãi (7) Cô bé thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim.(8) Chẳng kịp can Tâm, cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay hô to: -Úi, này! Bay đi, bay b/ (1)Hôm sau, hai cháu đầm (2) Một vài le ngụp lặn trước mũi thuyền (3) Nhìn phía trước, thấy bầy vịt đùa giỡn (4) Ồ, có vịt nâu, vịt đầu đỏ,vịt lưỡi liềm vịt vàng cực (5) Tâm bất ngờ rút súng định bắn (6) Vì vậy, Mai giật khiếp hãi (7) Cũng vậy, cô bé thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim (8) Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay hô to: -Úi, này! Bay đi, bay Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tương phản Tìm cặp quan hệ từ có câu sau cho biết chúng biểu thị mối quan hệ : Vì người tích cực trồng nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát Đặt câu có quan hệ từ : Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tăng tiến Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ câu Luyện tập quan hệ từ [...]... 1 2 3 4 Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tương phản Tìm cặp quan hệ từ có trong câu sau và cho biết chúng biểu thị mối quan hệ gì : Vì mọi người tích cực trồng cây nên quê hương em có nhiều cánh rừng xanh mát Đặt câu có quan hệ từ : và Đặt câu có cặp quan hệ từ biểu thị mối quan hệ tăng tiến Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ ... hiếm (5) Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định bắn (6) Vì vậy, Mai giật mình khiếp hãi (7) Cũng vì vậy, cô bé bỗng thấy Tâm trở thành mối tai họa cho bầy chim (8) Vì chẳng kịp can Tâm nên cô bé đứng hẳn lên thuyền xua tay và hô to: -Úi, này! Bay đi, bay đi Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ 1...Thứ sáu ngày 06 tháng 12 năm 2013 Luyện từ và câu Luyện tập về quan hệ từ Bài 3: Bài 3: Hai đoạn văn sau có gì khác nhau ? Đoạn nào hay hơn ?Vì sao? a/ (1) Hôm sau, hai chú cháu ra đầm (2) Một vài con le ngụp lặn trước mũi thuyền (3) Nhìn ra phía trước, chợt thấy bầy vịt đang đùa giỡn (4) Ồ, có cả vịt nâu, vịt đầu đỏ, vịt lưỡi liềm và cả con vịt vàng cực hiếm (5) Tâm bất ngờ rút khẩu súng ra định
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập về quan hệ từ LTVC lớp 5 , Luyện tập về quan hệ từ LTVC lớp 5 , Luyện tập về quan hệ từ LTVC lớp 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay