giải toán có lời văn

10 51 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Bài toán : Nhà An có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà An có tất gà ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Bài toán : Nhà An có gà, mẹ mua thêm gà Hỏi nhà An có tất gà ? Tóm tắt Có : gà Thêm : gà Nhà An có tất : gà ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : gà Thêm : gà Nhà An có tất : gà ? Bài giải Nhà An có tất số gà : + = ( gà ) Đáp số : gà Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Bài : An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có bóng ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Bài : An có bóng, Bình có bóng Hỏi hai bạn có bóng ? Tóm tắt An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có : bóng ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Tóm tắt An có : bóng Bình có : bóng Cả hai bạn có : bóng ? Bài giải Cả hai bạn có số bóng : + = ( bóng ) = Đáp số : bóng Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Bài : Lúc đầu tổ em có bạn, sau có thêm bạn Hỏi tổ em có tất bạn ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Bài : Lúc đầu tổ em có bạn, sau có thêm bạn Hỏi tổ em có tất bạn ? Tóm tắt Có : bạn bạn Thêm : Có tất : bạn ? Thứ hai ngày 18 tháng năm 2008 Toán Tiết 85 : Giải toán có lời văn Tóm tắt Có : bạn Thêm : bạn Có tất : bạn ? Bài giải Có tất số bạn : + = ( bạn ) Đáp số : bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: giải toán có lời văn , giải toán có lời văn , giải toán có lời văn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay