các con số tròn chục

6 52 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Toán: Các số tròn chục Số chục Viết số đọc số 1chục 10 mười chục 20 hai mươi chục 30 ba mươi chục 40 bốn mươi chục 50 nam mươi chục 60 sáu mươi chục 70 bẩy mươi chục 80 tám mươi chục 90 chín mươi Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Toán : Các số tròn chục Bài 1: Viết ( theo mẫu) Viết Số 20 10 90 70 đọc số đọc Số Hai mươi Mười Chín mươi Bẩy mươi Sáu mươi 60 Tám mươi Nam mươi Ba mươi 80 50 viết số 30 Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Toán: Các số tròn chục b) 30 Ba chục : 40 Bốn chục : 80 10 60 Sáu chục : Tám chục : Một chục : c) 20 : hai chục : chục 70 bẩy chục 90 :chín 50 Nam chục : nam chục 50 : tám chục 80 : ba chục 30 : Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Toán: Các số tròn chục Bài 2: Số tròn chục ? a) 10 20 b) 90 Bài : > < = ? 80 30 70 40 60 50 50 60 70 80 90 40 30 20 10 20 > 10 < 80 40 > 60 90 < 30 40 > 80 40 < 60 90 50 < 70 = 40 40 = 90 90 = Thứ năm ngày 28 tháng năm 2008 Toán: Các số tròn chục Bài 4: Số tròn chục ? 10 < 20 20 < 30 < 40 60 < 70
- Xem thêm -

Xem thêm: các con số tròn chục , các con số tròn chục , các con số tròn chục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay