12 trừ đi một số tiets 2

21 55 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ sáu ngày 14 tháng 11 năm 2008 Toán 12 trừ số 12 - Bài toán Có: 12 que tính Bớt đi: que tính Còn lại: que tính? Muốn biết lại que tính ta làm nào? Làm phép tính trừ: 12 – = ? Vậy 12 – = Cách đặt thực phép tính * Cách đặt tính: - 12 - Viết số 12 trước - Viết số thẳng cột với số - Viết dấu trừ kẻ vạch ngang Cách đặt thực phép tính 12 * Cách thực phép tính: 12 trừ 4, viết vào cột đơn vị - Hình thành bảng trừ 12 – = 12 – = 12 – = Em có nhận xét số cột số bị trừ? 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Các số cột số bị trừ 12 Hình thành bảng trừ 12 – = 12 – = Em nhận xét số cột số trừ? 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Các số cột số trừ số tăng dần từ đến Hình thành bảng trừ 12 – = 12 – = 12 – = Em có nhận xét số cột hiệu số? 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Các số cột hiệu số số giảm dần từ Học thuộc bảng trừ 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Học thuộc bảng trừ 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = 12 – = Học thuộc bảng trừ 12 12 12 12 12 12 12 - = -…= -…= -…= -…= -…= -…= Học thuộc bảng trừ 12 – … = 12 – = … 12 – = … 12 – … = 12 – … = 12 – = … 12 – … = Tính nhẩm a + = 12 + = 12 + = 12 + = 12 12 - = 12 – = 12 - = 12 – = b 12 – – = 12 – = 12 – – = 12 – = Tính 12 - 12 - 12 12 - 12 - 4 Tên gì? 12 Hiệu số - Số bị trừ = Số trừ Giải toán Có 12 vở, có bìa đỏ, lại bìa xanh Hỏi có bìa xanh? Tóm tắt: Vở bìa đỏ xanh : 12 Vở bìa đỏ : Vở bìa xanh : quyển? Bài giải: Số bìa xanh là: 12 – = (quyển) Đáp số: (quyển) Trò chơi: Nối nhanh, nối Mời em tham gia chúc may mắn ! 12 - 12 12 - 4 4+8 12 - 8 Bạn đọc bảng trừ 12 trừ số
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 trừ đi một số tiets 2 , 12 trừ đi một số tiets 2 , 12 trừ đi một số tiets 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay