phép cộng trong phạm vi 3

6 67 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ ngày tháng năm 200 TOÁN Tiết 26: Phép cộng phạm vi + =2 Một cộng hai Thứ năm ngày tháng năm 200 TOÁN: Phép cộng phạm vi + = Hai cộng ba Thứ năm ngày tháng năm 200 TOÁN: Phép cộng phạm vi 1+2 = Một cộng hai ba Thứ năm ngày tháng năm 200 TOÁN: Phép cộng phạm vi Nhóm Nhóm Nhóm + = 2 + = + = Thứ năm ngày tháng năm 200 TOÁN Phép cộng phạm vi 3 + =3 + =3 Thứ năm ngày tháng năm 200 TOÁN: Phép cộng phạm vi 1.Giới thiệu phép cộng: Dấu “ + “đọc : “ cộng “ 1+1=2 2+1=3 phép tính cộng 1+2=3 Bảng cộng phạm vi 3: 1+1=2 2+1=3 1+2=3
- Xem thêm -

Xem thêm: phép cộng trong phạm vi 3 , phép cộng trong phạm vi 3 , phép cộng trong phạm vi 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay