luyện tập chung

11 66 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 1:t tớnh ri tớnh a) 10715 x = 30755 : = b) 21542 x = 48729 : = Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 1: t tớnh ri tớnh x 10715 64290 10715 x = 64290 30755 07 6151 25 05 30755 : = 6151 Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 1: t tớnh ri tớnh: x 21542 64626 21542 x = 64626 48729 07 8121 12 09 48729 : = 8121 (d 3) Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn Bi 2: Nh trng mua 105tp hpchung bỏnh,mi hp cú cỏi bỏnh.S bỏnh ny em chia ht cho cỏc bn,mi bn c cỏi bỏnh.Hi cú bao nhiờu bn c nhn bỏnh ? Túm tt Mua:105 hp, 1hp: cỏi Chia mi bn: 2cỏi Cú: .bn nhn bỏnh? Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 2: Túm tt Mua:105 hp, 1hp: cỏi Chia mi bn: 2cỏi Cú: .bn nhn bỏnh? Bi gii Cỏch 1: S bỏnh nh trng mua l: S bn c nhn bỏnh l: Cỏch 2: S bn nhn c bỏnh l: ỏp s: Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bài Cách 1: Cách 2: Số bánh nhà trờng mua : Số bạn đợc nhận bánh mì : x 105 = 420(cái) Số bạn đợc nhận bánh mì : 420 : = 210(bạn) Đáp số : 210 bạn x 105 : = 210(bạn) Đáp số : 210 bạn Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 3: Túm tt Chiu di:12 cm Chiu rng bng 1/3 chiu di Din tớch:? Bi gii: Chiu rng l: 12 : = (cm) Din tớch mnh bỡa l: 12 x = 48 (cm) ỏp s: 48 cm Din tớch mnh bỡa l: 12 : x 12 = 48 (cm) ỏp s: 48 cm Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 4: Thỏng ba cú 31 ngy Mt tun cú ngy Ngy thỏng l ch nht Nhng ngy ch nht thỏng ú l cỏc ngy no? Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung Bi 4: Nhng ngy ch nht thỏng ú l cỏc ngy: 1,8,15,22,29 Th hai ngy 28 thỏng nm 2008 Toỏn Luyn chung [...]...Thứ hai ngày 28 tháng 4 năm 2008 Toán Luyện tập chung
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện tập chung , luyện tập chung , luyện tập chung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay