đường gấp khúc

7 53 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:09

Thứ ngày tháng Toán Đường gấp khúc năm I Giới thiệu đường gấp khúc cách tính độ dài đường gấp khúc B 2cm 4cm A D 3cm C Đường gấp khúc ABCD - Đường gấp khúc ABCD gồm đoạn thẳng : AB, BC, CD - Đường gấp khúc ABCD có điểm : A, B, C, D - Đoạn thẳng AB BC có trung điểm B Đoạn thẳng BC CD có trung điểm C - Độ dài đoạn thẳng đường gấp khúc ABCD: Đoạn AB 2cm, đoạn BC 4cm, đoạn CD cm - Độ dài đường gấp khúc ABCD tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD - Vậy: Tổng độ dài đoạn thẳng AB, BC, CD : cm + cm + cm = cm - Đường gấp khúc ABCD dài cm Kết luận : Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài đoạn thẳng thành phần II Luyện tập thực hành Bài 1: Nối điểm để đường gấp khúc gồm: a Hai đoạn thẳng B .C A b Ba đoạn thẳng A B C .D Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu) .Q N a 3cm M 2cm 4cm P Mẫu: Bài giải Độ dài đường gấp khúc MNPQ : + + = ( cm ) Đáp số : cm B b A 5cm Bài giải(b) 4cm C Độ dài đường gấp khúc ABC : + = ( cm) Đáp số: cm m 4c 4c m Bài 3: Một sợi dây đồng uốn thành hình tam giác hình vẽ Tính độ dài đoạn dây đồng 4cm Bài giải Độ dài đoạn dây đồng : + + = 12 (cm) Đáp số : 12cm
- Xem thêm -

Xem thêm: đường gấp khúc , đường gấp khúc , đường gấp khúc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay