ôn tập

9 83 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:08

Thứ ba ngày tháng 11năm 2007 Tiếng việt Tiết 5: Ôn tập *Dựa theo tranh trả lời câu hỏi Hằng ngày, đa bạn Tuấn học? Hằng ngày, mẹ đa Tuấn học Vì hôm mẹ không đa Tuấn học đợc? Hôm nay, mẹ không đa Tuấn học đợc mẹ bị ốm Mẹ bị ốm, Tuấn làm để giúp mẹ? Tuấn mang nớc cho mẹ uống Tuấn tới trờng cách nào? Tuấn tới trờng * Thảo luận nhóm: Quan sát tranh chọn câu trả lời Hằng ngày, mẹ đa Tuấn học Hôm mẹ không đa Tuấn học đợc mẹ bị ốm Tuấn mang nớc cho mẹ uống Tuấn tới trờng * Dựa vào tranh kể lại nội dung tranh sau: * Củng cố, dặn dò
- Xem thêm -

Xem thêm: ôn tập , ôn tập , ôn tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay