CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP THIẾT kế cơ sở hệ THỐNG cấp THOÁT nước

11 203 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:08

MỤC LỤC CHƯƠNG GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC: A.HỆ THỐNG CẤP THỐT NƯỚC SINH HOẠT: 1.Mơ tả hệ thống cấp nước sinh hoạt: 2.Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp nước: 3.Tính tốn hệ thống cấp nước Hạng mục Trung Tâm Hội Nghị: B.HỆ THỐNG THỐT NƯỚC SINH HOẠT 1.Mơ tả hệ thống nước sinh hoạt: 2.Tiêu chuẩn thiết kế: 3.Tính tốn hệ thống nước thải tồ nhà: C.HỆ THỐNG THỐT NƯỚC MƯA 1.Mơ tả hệ thống: 2.Tính tốn sơ lượng nước mưa: 10 11 TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH CHƯƠNG GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC: A HỆ THỐNG CẤP THỐT NƯỚC SINH HOẠT: Mơ tả hệ thống cấp nước sinh hoạt: a Nguồn cấp nước: Từ mạng lưới cấp nước Tỉnh Trà Vinh nằm tuyến Quốc Lộ 53 b Phương án cấp nước khu vực: Nước cấp cho Khu vực cơng trình có đường kính ống uPVC DN80 tự chảy vào bể chứa tầng hầm nhà Trung tâm hội nghị cấp nước cho hạng mục lân cận có khu vực c Phương án cấp nước Hạng mục Trung Tâm Hội Nghị: ĐỒNG HỒ NƯỚC BỂ CHỨA NƯỚC BỂ NƯỚC MÁI THIẾT BỊ DÙNG NƯỚC Bể dự trữ nước sinh hoạt PCCC đặt hầm, kết cấu bê tơng cốt thép, tiếp nhận nước từ nguồn nước khu vực qua van phao & sau chuyển nước lên bể nước mái bơm chuyển nước sinh hoạt Bể nước mái tiếp nhận nước trực tiếp tự động từ bể chứa nước thơng qua cảm biến mực nước & cụm bơm chuyển nước sinh hoạt Cụm bơm chuyển nước sinh hoạt đặt phòng bơm có cơng dụng chuyển nước từ hồ nước ngầm lên bể nước mái Hoạt động nhờ cảm biến mực nước hồ nước mái + bể chứa nước tầng hầm, mực nước bể nước mái xuống đến mức thấp cài đặt trước đồng thời mực nước bể chứa tầng hầm vị trí cho phép bơm bơm TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH chuyển nước tự động bơm & tự động dừng mực nước bể nước mái đạt mức cao cài đặt trước Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống cấp nước: − TCVN 4513-88 : Cấp nước bên – Tiêu chuẩn thiết kế − TCXD 33-2006: Cấp nước- Mạng lưới bên ngồi & cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế − TCVN 5576 : 1991 : Hệ thống cấp nước – Quy phạm quản lý kỹ thuật − TCVN 5673-1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước bên nhà − Quy chuẩn hệ thống cấp nước nhà cơng trình - Bộ Xây Dựng – 2008 − Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập II -1998 – Bộ Xây dựng − QCVN 07:2010/BXD :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị Tính tốn hệ thống cấp nước Hạng mục Trung Tâm Hội Nghị: Dựa vào tiêu chuẩn thiết kế nêu trên, tính tốn sau: BẢNG TÍNH TỐN NHU CẦU DÙNG NƯỚC SINH HOẠT TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH 3.1 Đồng hồ đo nước Dựa vào bảng (TCVN 4513:1988) lưu lượng tính tốn thêm phần lưu lượng hạng mục Nhà khách-Nhà phục vụ ăn uống Kho lưu trữ ta chọn đồng hồ nước loại tuốc bin (trục ngang) có đường kính DN80 3.2 Bể chứa nước sinh hoạt: Ta chọn bể chứa nước sinh hoạt có lưu lượng dự trữ ngày Vậy bể nước sinh hoạt có dung tích là: 100m³ 3.3 Tính tốn dung tích sinh hoạt bể nước mái: Bể nước mái có nhiệm vụ điều hồ nước đồng thời tạo áp lực để đưa nước đến nơi tiêu thụ Dung tích bể nước mái sinh hoạt: Wbể = 30%*ΣQsh*β1.2 = 36 m3 Vậy ta chọn bể nước mái sinh hoạt có khối tích 40m³ TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH Trên tầng mái chia thành bể với dung tích 20 m3 3.4 Hệ thống cấp nước sinh hoạt • Tính lưu lượng bơm: Lưu lượng bơm chuyển nước sinh hoạt tính tốn lưu lượng nước sử dụng sinh hoạt tồ nhà Lưu lượng bơm xác định theo cơng thức: q = 0.2 * a * √N Trong đó: q: lưu lượng tính tốn (l/s) a : hệ số phụ thuộc vào chức ngơi nhà (a= 1.8) N: đương lượng thiết bị vệ sinh q = 0.2 x a x √N = 0.2*1.8*√200.5 = l/s = 18,3 m3/h Chọn bơm bơm làm việc, bơm dự phòng Lưu lượng bơm 20 m3/h • Tính cột áp bơm: Hb = Hhh + htt Trong đó: TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH Hhh: Là chiều cao tính từ vị trí đặt bơm đến bể nước mái Htt: Là tổn thất áp ống dọc theo ống tổn thất co, cút, tê, van Htt=Hms+ Hcb Hms: tổng số tổn thất áp lực ma sát theo chiều dài ống Hcb: Tổn tất áp cục bộ, lấy bằng: Hcb=30%Hms - Hhh: Độ chênh cao trục máy bơm két nước = 17 m - Hms: Tổn thất dọc theo chiều dài Chọn đường kính ống đẩy bơm: DN80 mm Hms: = A q2.l = 0.001168 x 52 x 25 = 0,73 m - Hcb:Tổn thất cục = 30% tổn thất chiều dài = 0,2 m Hb = Hhh + htt = 17 + 0,7 + 0,2 = 17,9 m Hệ số dự phòng cột áp bơm k=1.2: Hb = 17,9*1.2 = 21,4m • Chọn bơm: Q = 20m3/h, H=22m ( bơm, hoạt động, dự phòng) − Ống bơm nước từ bể nước nước sinh hoạt tầng hầm lên bể nước mái ống: PP-R DN80 − Cơng trình có hệ thống phân phối cấp nước từ bể nước mái mái xuống tầng: • − Từ bể nước mái có hệ thống cấp nước tự chảy cho tầng hầm đến tầng Ống cấp nước từ bể nước mái xuống tầng ống PP-R chun dùng cho cấp nước sinh hoạt TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH B HỆ THỐNG THỐT NƯỚC SINH HOẠT Mơ tả hệ thống nước sinh hoạt: Hệ thống nước thải cho cơng trình thiết kế sau: Hệ thống nước thải khu WC vào hộp gen nước, hộp gen gồm đường ống riêng biệt sau: − Đường ống chất rắn & bẩn: chất thải phân, chất thải rắn & nước tiểu chung đường ống, đấu nối từ xả bồn cầu vào đường ống để xả vào bể tự hoại (ngăn chứa) đặt ngầm sân − Đường ống nước sinh hoạt: nước xả từ chậu rửa tay sàn chung vào đường ống, vào đường ống để xả vào bể tự hoại (ngăn lắng 2) − Đường ống thơng hơi: thiết kế để mùi nước thải & chất bẩn hệ thống đường ống, đồng thời giúp cho việc nước bẩn thơng thống dễ dàng hơn, giảm nguy tác nghẽn hệ thống Đường ống thơng đấu nối vào cuối điểm xả thẳng lên nhơ cao khỏi tầng thượng tồ nhà 0,7m Bể tự hoại thơng khơng đấu nối chung vào hệ thống thơng − Đặt ống kiểm tra trục đứng nước phòng trường hợp ống bị tắc (Xem vẽ) − Bể tự hoại có kết cấu theo qui định, bao gồm: ngăn chứa, ngăn lắng ngăn lắng Nước thải sau khỏi bể tự hoại trực tiếp hố ga thải Khu vực Tiêu chuẩn thiết kế: Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống nước dựa theo quy định tiêu chuẩn thiết kế Việt Nam nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động điều kiện tốt nhất, phù hợp TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH − TCVN 4474-87: Thốt nước bên - Tiêu chuẩn thiết kế − TCVN 7957-2008: Thốt nước Mạng lưới cơng trình bên ngồi Tiêu chuẩn thiết kế − TCVN 5673-1992: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước bên nhà − Quy chuẩn hệ thống cấp nước nhà cơng trình - Bộ Xây Dựng – 2008 − Quy chuẩn xây dựng Việt Nam tập II -1998 – Bộ Xây dựng − Bể tự hoại & bể tự hoại cải tiến – Nguyễn Việt Anh - 2007 − QCVN 07:2010/BXD :Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơng trình hạ tầng kỹ thuật thị Tính tốn hệ thống nước thải tồ nhà:  Lưu lượng nước thải: Lưu lựng nước thải xác định: Qth.ngđ = 70% ΣQsh = 70m³/ngđ  Bể tự hoại: Xác định dung tích bể tự hoại dựa thể tích nước bể thể tích cặn Wbth = Wn + Wc = 130m³ Trong đó: Wn: thể tích nước bể , m3 Wn = (1~3) x Qth.ngđ = x = 16 m³ Qth.ngđ: lưu lượng nước thải ngày đêm Wc: thể tích cặn bể, m³ Wc = {a*T*(100-W1)*b*c}*N/{(100-W2)*1000} TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH a: lượng lặn tb người thải ngày, 0,5-0,8l/ngđ (chọn a=0,5) b: hệ số kể đến việc giảm thể tích cặn lên men, b =0,7 c: hệ số kể đến việc để lại phần cặn lên men hút cặn để giữ lại vi sinh vật giúp cho q trình lên men cặn nhanh chóng, dễ dàng, chọn c=1,2 T: thời gian lần lấy cặn, phụ thuộc vào điều kiện đảm bảo cho cặn lên men hồn tồn điều kiên quản lý (lấy cặn) T= 180 ngày W1: độ ẩm cặn tươi vào bể, 95% W2: độ ẩm cặn lên men, 90% N: số người mà bể phục vụ Dựa vào quy mơ kiến trúc, ta phân phối bể tự hoại sau: - Bể tự hoại 1,2,3,4: - Bể tự hoại 5: có dung tích 25m³ có dung tích 15m³ Bể tự hoại thiết kế theo tiêu chuẩn bao gồm ngăn chứa ( 50% thể tích bể), ngăn lắng (mỗi ngăn 20% thể tích) ngăn ga (bằng 10% thể tích bể) C HỆ THỐNG THỐT NƯỚC MƯA Mơ tả hệ thống: Nước mưa mái tập trung cầu chắn rác DN150 Các ống đứng nước mưa dẫn lượng nước mưa xuống tầng vào hệ thống TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH mương hố ga xung quanh cơng trình vào mạng nước mưa khu vực Ngồi sân bãi mặt đường ta bố trí thêm hố ga thu nước mặt đường sân mạng lưới nước Tỉnh Tính tốn sơ lượng nước mưa: Ta có cơng thức: Q=K Trong đó: q5: cường độ mưa tính tốn (l/s/ha) tính cho địa phương có thời gian mưa phút chu kỳ vượt q cường độ tính tốn năm (p=1) F: diện tích thu nước tính tốn (m2) K: hệ số lấy q5 = 450.4 l/s/ha Diện tích mặt mái khoảng 7800 m2 Ta có: Qm = 727 l/s Chọn ống đứng nước mưa DN150 Lưu lượng tính tốn nước mưa tối đa cho ống đứng DN150 50 l/s (Bảng TCVN 4474:1987) Số lượng ống tối thiểu cần thiết: n =Q/n = 702/50 = 14 ống TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang 10 TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH Bố trí ống đứng nước mưa D150 vẽ TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang 11 [...]...TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TỈNH TRÀ VINH Bố trí các ống đứng thốt nước mưa D 150 như trong bản vẽ TM CƠ SỞ HỆ THỐNG CẤP THOÁT NƯỚC Trang 11
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP THIẾT kế cơ sở hệ THỐNG cấp THOÁT nước , CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP THIẾT kế cơ sở hệ THỐNG cấp THOÁT nước , CHƯƠNG 5 GIẢI PHÁP THIẾT kế cơ sở hệ THỐNG cấp THOÁT nước , CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC:, Tính tốn hệ thống cấp nước Hạng mục Trung Tâm Hội Nghị:

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay