thủ công gấp hình

12 57 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

MÔN: THỦ CÔNG LỚP MẪU QUAN SÁT phần: phần - Tên lửa gồm có mấy phần? mũi phần thân - Tên lửa có hình dạng gì? - Tên lửa có màu sắc gì? Mũi tên Màu đỏ Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa Muốn gấp được tên lửa ta sử dụng giấy hình gì? Hình chữ nhật ô 51̀i a D Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa Ngang 10 ô Bước 1: Gấp tạo mũi và thân tên lửa Cách đặt giấy thế nào ? âi g ̉auc ̣c od u ̀ êi h C Đặt giấy theo chiều dọc x x Hình x x Hình x x Hình Hình Hình Hình
- Xem thêm -

Xem thêm: thủ công gấp hình , thủ công gấp hình , thủ công gấp hình

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay