em đi học

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

Thứ ba ngày 23 tháng 10 năm 2007 Mĩ thuật Bài : Vẽ tranh đề tài em học Hoạt động : Tìm hiểu nội dung đề tài Nội dung tranh 1,2,3 vẽ ? Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2007 Mĩ thuật Bài : Vẽ tranh đề tài em học Hoạt động : Tìm hiểu nội dung đề tài Thứ hai ngày 22 tháng 10 năm 2007 Mĩ thuật Bài : Vẽ tranh đề tài em học Hoạt động : Tìm hiểu nội dung đề tài Hoạt động : Cách vẽ Bước : Lựa chọn nội dung đề đề tài Bước : Vẽ phác hình ảnh Bước : Vẽ phác hình ảnh phụ Bước : Chỉnh hình (vẽ chi tiết) Bước : Vẽ màu Hoạt động : Thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: em đi học , em đi học , em đi học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay