luyện từ và câu từ ngữ về giáo dục

10 55 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

Mở rộng vốn từ gia đình Ôn tập câu Ai gì? Kiểm tra cũ Điền từ so sánh vào chỗ trống câu sau: Bài tập: a Đêm ấy, trời tối đen nh mực b Trăm cô gái đẹp tựa tiên sa c Mắt trời đêm Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Gia đình Ôn tập câu: Ai gì? ông bà ông bà bố mẹ bố mẹ chị em chị em Bài 1: Tìm từ ngữ gộp ngời thân gia đình M: ông bà, cháu, Các từ gộp ngời gia đình - Ông bà Bố mẹ Cô dì Chú bác Cha ông Ông cha Cô - Cậu mợ Chú thím Bố Mẹ Cô cháu Anh em Chị em Bài 2: Xếp thành ngữ, tực ngữ sau vào nhóm thích hợp: a Con hiền cháu thảo b Con khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ c Con có cha nh nhà có d Con có mẹ nh măng ấp bẹ e Chị ngã em nâng g Anh em nh thể chân tay Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần Nhóm 1: Cha mẹ Nhóm 2: Con cháu Nhóm 3:Anh chị đối với ông bà em Bài 2: Xếp thành ngữ, tục ngữ sau vào nhóm thích hợp: Nhóm 1: Cha mẹ Nhóm 2: Con cháu đối với ông bà, cha mẹ - Con có cha nh nhà - Con hiền cháu có thảo - Con có mẹ nh măng ấp bẹ - Con khôn ngoan vẻ vang cha mẹ Nhóm 3:Anh chị em - Chị ngã em nâng -Anh em nh thể chân tay Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần Bài 3: Dựa theo nội dung tập đọc tuần 3, tuần 4, đặt câu theo mẫu Ai gì? để nói về: a Bạn Tuấn truyện Chiếc áo len - Anh Tuấn anh trai Lan b Bạn nhỏ thơ Quạt cho bà ngủ - Bạn nhỏ ngời cháu hiếu thảo c Bà mẹ truyện Ngời mẹ - Bà mẹ ngời mẹ hy sinh d Chú chim sẻ truyện Chú sẻ hoa lăng - Chú Sẻ bạn bé Thơ hoa lăng Xin cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: luyện từ và câu từ ngữ về giáo dục , luyện từ và câu từ ngữ về giáo dục , luyện từ và câu từ ngữ về giáo dục

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay