từ ngữ về họ hàng

7 90 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

Thứ năm ngày tháng 11 năm 2006 từ TừLuyện ngữ họ câu hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài 1: Tìm từ ngư ời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà - Bố, con, ông, bà, mẹ, cô, chú, cụ già, cháu, cháu Bài 2: Kể thêm từ ngư ời gia đình họ hàng mà em biết? Thím, cậu, mợ, bác, dì, dâu, rể, chắt, chút, chít, cụ, mọ, Bài 3: Xếp vào nhóm sau từ người gia đình họ hàng mà em biết Họ nội ông nội, bà nội, cô, chú, thím, bác, Họ ngoại ông ngoại, bà ngoại, dì, cậu, mợ, bác, Bài 4: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống? Nam nhờ chị viết thư thăm ông bà em vừa vào lớp 1, chưa biết viết Viết xong thư chị hỏi: - Em muốn nói thêm không ? Cậu bé đáp: - Dạ có Chị viết hộ em vào cuối thư: Xin lỗi ông bà chữ cháu xấu nhiều lỗi tả Xin cảm ơn
- Xem thêm -

Xem thêm: từ ngữ về họ hàng , từ ngữ về họ hàng , từ ngữ về họ hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay