từ ngữ về các dân tộc

26 98 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:06

Phân Môn luyện từ câu Bài : Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Kiểm tra cũ Đặt câu theo mẫu Ai nào? Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai? Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Thế nào? Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài 1: Kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Các dân tộc thiểu số phía Bắc Các dân tộc thiểu số miền Trung Các dân tộc thiểu số miền Nam Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài 1: Kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Các dân tộc thiểu số phía Bắc Các dân tộc thiểu số miền Trung Các dân tộc thiểu số miền Nam Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Hoa, Giáy, Tà-ôi, Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài 1: Kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Các dân tộc thiểu số phía Bắc Các dân tộc thiểu số miền Trung Các dân tộc thiểu số miền Nam Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Hoa, Giáy, Tà-ôi, Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ mú, Ê-đê, Ba-na, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm, Thứ tư ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ ngữ dân tộc Luyện tập so sánh Bài 1: Kể tên số dân tộc thiểu số nước ta mà em biết Các dân tộc thiểu số phía Bắc Các dân tộc thiểu số miền Trung Các dân tộc thiểu số miền Nam Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Hmông, Hoa, Giáy, Tà-ôi, Vân Kiều, Cơ-ho, Khơ mú, Ê-đê, Ba-na, Gia-rai, Xơ-đăng, Chăm, Khơ- me, Hoa , Xtiêng Tày Tà - ôi Mường Thái Gia- rai Bài 2: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa ruộng b, Những ngày lễ hội, đồng bào dân tộc tây nguyên thường tập trung bên để múa hát c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm để d, Truyện Hũ bạc người cha truyện cổ dân tộc ( nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang) nhà rông nhà sàn Ruộng bậc thang Bài 2: Chọn từ thích hợp ngoặc đơn để điền vào chỗ trống a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa ruộng b, Những ngày lễ hội, đồng bào dân tộc tây nguyên thường tập trung bên để múa hát c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm để d, Truyện Hũ bạc người cha truyện cổ dân tộc nhà rông nhà sàn Chăm bậc thang Bài 3: Quan sát cặp vật vẽ viết câu có hình ảnh so sánh vật tranh Trăng tròn bóng Trăng rằm tròn xoe bóng Mặt bé tươi hoa Bé cười tươi hoa Mặt bé tươi hoa Bé cười tươi hoa Đèn điện sáng trời Ngọn đèn thức đêm không ngủ Đất nước ta cong cong hình chữ S Bài 4: Tìm từ ngữ thích hợp với chỗ mẹ trống a, Công cha nghĩa so sánh núi Thái , Sơn nước nguồn chảy bôi mỡ b, Trời mưa, đường đất sét trơn trái núi c, Thành phố có nhiều nhà cao [...]... thang Bài 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng b, Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc tây nguyên thường tập trung bên để múa hát c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm để ở d, Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc nhà rông nhà sàn Chăm bậc thang Bài 3: Quan sát từng cặp sự vật được...Dao Mường Thái Gia- rai Bài 2: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống a, Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng b, Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc tây nguyên thường tập trung bên để múa hát c, Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm để ở d, Truyện Hũ bạc của người cha là truyện cổ của dân tộc ( nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)... được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh Trăng tròn như quả bóng Trăng rằm tròn xoe như quả bóng Mặt bé tươi như hoa Bé cười tươi như hoa Mặt bé tươi như hoa Bé cười tươi như hoa Đèn điện sáng như sao trên trời Ngọn đèn thức như sao đêm không ngủ Đất nước ta cong cong như hình chữ S Bài 4: Tìm những từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ mẹ trống a, Công cha nghĩa được
- Xem thêm -

Xem thêm: từ ngữ về các dân tộc , từ ngữ về các dân tộc , từ ngữ về các dân tộc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay