tìm các từ chỉ sự vật

15 103 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:05

Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Hãy tìm từ vật? Học sinh Từ ngời Bảng đen Từ đồ vật Con mèo Từ vật Cây bàng Từ cối Từ vật từ : ngời,đồ vật, vật, cối Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 1: Tìm từ ngời gia đình, họ hàng câu chuyện Sáng kiến bé Hà? Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 1: Bố Ông Bà Con Mẹ Cụ già Cô Chú Con cháu Cháu Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 2: Kể thêm từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết? Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 2: Cụ Ông Bà Cha Mẹ Bác Chú Cô Dì Thím Cậu Mợ Con dâu Con rể Cháu Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 3: Xếp vào nhóm sau từ ngời gia đình, họ hàng mà em biết: a Họ nội: a Họb.nội nội ngời họ hàng đàng bố) Họ(Họ ngoại: b Họ ngoại (họ ngoại ngời họ hàng đàng mẹ) Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 3: Xếp vào nhóm sau từ ng ời gia đình, họ hàng mà em biết: Họ nội Họ ngoại Ông nội Bà nội Bác Cô Chú Thím Ông ngoại Bà ngoại Bác Dì Cậu Mợ Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 4: Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào chỗ trống ? Nam nhờ chị viết th thăm ông bà em vừa vào lớp 1, cha biết viết Viết xong th, chị hỏi : - Em muốn nói thêm không ? Cậu bé đáp : - Dạ có Chị viết hộ em vào cuối th : Xin lỗi ông bà chữ cháu xấu nhiều lỗi tả. Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Trò chơi: Em làm ca sĩ Thi tìm câu hát từ ngữ gia đình, họ hàng Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi * Ghi nhớ : Từ ngữ ngời gia đình, họ hàng : Bố, mẹ, con,anh, chị, em, ông, bà, cô, chú, cậu, mợ,thím, dâu, rể,cháu + + Khi viết : - Cuối câu kể phải ghi dấu chấm - Cuối câu hỏi phảI ghi dấu chấm hỏi [...]... và nhiều lỗi chính tả. Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Trò chơi: Em làm ca sĩ Thi tìm những câu hát trong đó các từ ngữ chỉ gia đình, họ hàng Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi * Ghi nhớ : Từ ngữ chỉ ngời trong gia đình, họ hàng : Bố, mẹ, con,anh, chị, em,...Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 3: Xếp vào mỗi nhóm sau một từ chỉ ng ời trong gia đình, họ hàng mà em biết: Họ nội Họ ngoại Ông nội Bà nội Bác Cô Chú Thím Ông ngoại Bà ngoại Bác Dì Cậu Mợ Thứ t ngày 12 tháng 11 năm 2008 Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về họ hàng Dấu chấm, dấu chấm hỏi Bài tập 4: Em
- Xem thêm -

Xem thêm: tìm các từ chỉ sự vật , tìm các từ chỉ sự vật , tìm các từ chỉ sự vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay