câu kể ai thế nào

8 83 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:05

Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai nào1 ? Dựa vào tranh trả lời câu hỏi: a, Em bé nào? (xinh, đẹp, dễ thơng) b, Con voi nào? (khoẻ, to, chăm chỉ) Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai nào1 ? Dựa vào tranh trả lời câu hỏi: c, Những nào? d, Những cau nào? (đẹp, nhiều màu, xinh xắn ) (Cao, thẳng, xanh tốt) Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Tìm từ đặc điểm ng nào2 ? ời vật a, Đặc điểm tính tình ngời: tốt, hiền ngoan b, Đặc điểm màu sắc vật: trắng, xanh, đỏ c, Đặc điểm hình dáng ngời, vật: cao, tròn, vuông Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Tìm từ đặc điểm ng nào2 ? ời vật Tính tình ngời Màu sắc Tốt, xấu,ngoan, hiền, chịu khó, cần cù,siêng năng, thật thà, chất phác vật Trắng, trắng muốt, vàng, vàng ơm, đỏ ối, tím tím, tím than, nâu sẫm Hình dáng ngời, vật Cao, dong dỏng, tròn, vuông,méo, gầy nhom, lùn, mập, cao to, dài, ngắn, Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Chọn từ thích hợp đặt câu ? với từ để tả a, Mái tóc ông (hoặc bà) em: bạc trắng, hoa râm, đen nhánh Ai (cái gì, gì) Mái tóc ông em Mái tóc bà em Mái tóc ông em ? (đã) hoa râm bạc trắng (vẫn còn) đen nhánh Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Chọn từ thích hợp đặt câu ? với từ để tả b, Tính tình bố (hoặc mẹ) em: hiền hậu, vui vẻ, điềm đạm Ai (cái gì, gì) Tính tình mẹ em Tính tình bố em Tính tình mẹ em ? ( rất) hiền hậu điềm đạm (rất) vui vẻ Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Chọn từ thích hợp đặt câu ? với từ để tả c, Nụ cời anh (hoặc chị) em: tơi tắn, rạng rỡ, hiền lành Ai (cái gì, gì) Nụ cời chị em Nụ cời anh em Nụ cời anh em ? tơi tắn rạng rỡ (thật ) hiền lành Thứ t ngày 19 tháng 12 năm 2007 Luyện từ câu Từ đặc điểm.Câu kiểu Ai Chọn từ thích hợp đặt câu 3? với từ để tả Ai (cái gì, gì) ? Mái tóc ông em (đã) hoa râm Mái tóc bà em bạc trắng Tính tình mẹ em ( rất) hiền hậu Tính tình bố em điềm đạm Nụ cời chị em tơi tắn rạng rỡ Nụ cời anh em
- Xem thêm -

Xem thêm: câu kể ai thế nào , câu kể ai thế nào , câu kể ai thế nào

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay