câu chuyện bó đũa

7 123 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:05

Lớp Thứ sáu ngày 14 tháng 12 năm 2007 Kể chuyện Câu chuyện bó đũa Câu chuyện có đoạn ? Các cãi nhau, ngời cha đau đầu Ai bẻ gãy đợc bó đũa cha thởng cho túi tiền Bốn ngời cố mà không bẻ gãy đợc bó đũa Ngời cha thong thả bẻ gãy cách dễ dàng Chia lẻ yếu, hợp lại mạnh Vậy phải biết đoàn kết, yêu thơng Các cãi nhau, ngời cha đau đầu Ngời cha thong thả bẻ gãy cách dễ dàng Ai bẻ gãy đợc bó đũa cha thởng cho túi tiền Bốn ngời cố mà không bẻ gãy đợc bó đũa Chia lẻ yếu, hợp lại mạnh Vậy phải biết đoàn kết, yêu thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: câu chuyện bó đũa , câu chuyện bó đũa , câu chuyện bó đũa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay