những con vật xung quanh ta

7 106 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:04

Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Hoạt động1: Giới thiệu vật Con chó Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Con mèo Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Con gà Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Con vịt Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Con lợn Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Hoạt động1: Giới thiệu vật Thứ tư ngày 14 tháng 11 năm 2007 Hội thoại: Nhận biết vật quanh ta Hoạt động 1: Nhận biết vật Hoạt động 2: ích lợi vật- Con chó nuôi để giữ nhà - Con mèo nuôi để bắt chuột - Con gà, vịt nuôi để lấy trứng, thịt làm thức ăn - Con lợn nuôi để lấy thịt làm thức ăn Hoạt động 3: Trò chơi tìm nhanh vật Con chó Con mèo Con gà Con lợn
- Xem thêm -

Xem thêm: những con vật xung quanh ta , những con vật xung quanh ta , những con vật xung quanh ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay