iu eu

4 65 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:04

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo đến dự học lớp 1a Th nm ngy 15 thỏng 11 nm 2007 Học vần Kim tra bi c rau cải châu chấu lau sậy sáo sậu Chào Mào có áo màu nâu Cứ mùa ổi tới từ đâu bay Thứ nm ngày 15 tháng 11 nm 2007 Học vần iu rỡu li rỡu lớu lo chu khú Bài 40 : iu, au ờu phu cỏi phu cõy nờu kờu gi Xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo toàn thể em học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: iu eu , iu eu , iu eu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay