bài 93 oan oan

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/11/2016, 21:03

Nhiệt liệt chào mừng thầy giáo, cô giáo đến dự học lớp 1a Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Học vần Kiểm tra cũ xoài hí hoáy khoai lang loay hoay Tháng chạp tháng trồng khoai Tháng giêng trồng đậu, tháng hai trồng cà Tháng ba cày vỡ ruộng Tháng t làm mạ, ma sa đầy đồng Thứ năm ngày 21 tháng năm 2008 Học vần Bài 93 : oan, oăn oan oay oăn khoan xoăn giàn khoan tóc xoăn phiếu bé ngoan khoẻ khoắn học toán xoắn thừng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài 93 oan oan , bài 93 oan oan , bài 93 oan oan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay